Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Esitys Etelä-Suomen maitotilojen kansallisesta lisätuesta lähtee EU-komissioon

Maa- ja metsätalousministeriö
6.11.2014 10.03
Tiedote -

Hallitus hyväksyi tänään EU:n komissiolle lähetettävän esityksen, jonka perusteella Etelä-Suomen maitotiloille on tarkoitus maksaa väliaikaista kansallista lisätukea mahdollisimman pian. Tuella helpotetaan Venäjän viime elokuussa asettaman elintarvikkeiden tuontikiellon aiheuttamia tulonmenetyksiä. Hallitus päätti lokakuussa käynnistää maataloudelle varatun kansallisen lisätuen toimeenpanon ja korottaa välittömästi maidon pohjoista tukea. Tämä päätös kohdistui 80 prosentille koko maan maitomäärästä. Etelä-Suomen osalta kansallisen lisätuen toimeenpano edellyttää lisäksi, että komissio hyväksyy lisätuen käytön. Tukiesitys lähetetään mahdollisimman pian komission käsittelyyn, ja tavoitteena on saada komission hyväksyntä esitykselle loppuvuoden aikana.

Venäjä asetti 7.8.2014 eräille EU:sta, USA:sta, Kanadasta, Australiasta ja Norjasta tuotaville elintarvikkeille määräaikaisen tuontikiellon vuoden ajaksi. Suomen elintarvikeviennin arvo oli vuonna 2013 noin 1,6 miljardia euroa, josta Venäjän-viennin osuus oli 430 miljoonaa euroa eli runsaan neljänneksen. Tästä maitotuotteiden osuus oli yhteensä hieman yli 250 miljoonaa euroa eli lähes 60 %. Venäjän-viennin pysähtyminen painaa voimakkaasti kotimaan tuottajahintatasoa. Kriisi aiheuttaa kuukausittain merkittäviä tulonmenetyksiä koko maitosektorille ja suoraan maidontuottajille.

Vuoden 2014 toiseen lisätalousarvioon on varattu 19,4 miljoonan euron kertaluonteinen määräraha kohdennettuun tukeen maatalouden kannattavuusedellytysten turvaamiseksi. Tämän lisämäärärahan toimeenpanon käynnistämiseksi hallitus päätti lokakuun lopulla korottaa maidon pohjoista tukea loppuvuonna 2014. Korotus merkitsee yhteensä runsaan 6 miljoonan euron lisärahoitusta pohjoisen tuen alueen maidontuottajille.

Komission aiemmin hyväksymät Etelä-Suomen kansallisen tuen maksuvaltuudet maidontuotannon tukemiseksi ovat jo täysmääräisesti käytössä. Tästä syystä komission hyväksyttäväksi on toimitettava Suomen esitys Etelä-Suomen maitotilojen väliaikaiseksi kansalliseksi lisätueksi. Tukiesitys ja siitä tehtävä komission päätös perustuvat luonnonmullistuksia ja muita poikkeuksellisia tapahtumia koskeviin EU:n valtiontukisäädöksiin. Suomi esittää Etelä-Suomen maitotilojen kansalliselle lisätuelle enintään 5 miljoonan euron kertaluonteista maksuvaltuutta. Lisätuen yksityiskohdista, tukitasosta ja määrärahan mitoituksesta säädetään tarkemmin sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt tuen käytön.

Lisäksi valtion ja tuottajajärjestöjen kesken käsitellään lähiviikkoina yhdessä periaatteet siitä, millä tavoin muita Venäjän-kriisin takia vaikeuksissa olevia tiloja on mahdollista tukea lisätalousarvion määrärahalla ja vuoden 2015 kansallisella tuella.

Lisätietoja maa- metsätalousministeriöstä:
valtiosihteeri Risto Artjoki, p. 0295 162 254
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 162 347
neuvotteleva virkamies Martti Patjas, p. 0295 162 474
sähköpostit muotoa: [email protected]

Petteri Orpo