Hoppa till innehåll
Media

Förslaget till höjt tak för nordligt stöd till EU-kommissionen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.3.2014 11.44
Pressmeddelande -

Regeringen godkände i dag ett förslag till ändring enligt vilket Finland föreslår för EU-kommissionen höjt tak för nordligt stöd från år 2015. Därtill föreslår Finland vissa tekniska ändringar i det nordliga stödets innehåll och struktur. Förslaget sänds till kommissionen för behandling, beslut förväntas inom de närmaste månaderna.

Jordbruksstöden består av stöd enligt EU:s gemensamma jordbrukspolitik och nationella stöd som kompletterar EU-stöden och som kräver kommissionens godkännande. I Mellersta och Norra Finland, dvs. stödregion C, är det nordliga stödet det viktigaste stödet. I enlighet med artikel 142 i anslutningsfördraget fick Finland av kommissionen lov att betala nordligt stöd för att säkra jordbruksproduktionen i stödregion C.

Taken för nationella stöd och andra centrala stödprinciper godkänns av kommissionen genom officiella beslut. Finland föreslår nu att taket för nordligt stöd höjs med 24 miljoner euro till 382 miljoner euro vid ingången av nästa år. Höjningen motsvarar det belopp som kommissionen drog av från det nordliga stödet i samband med den tidigare reformen av EU-jordbrukspolitiken 2009. År 2015 införs ett nytt system för jordbruksstöd, och det finns klara grunder för att höja taket. Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen och jordbrukskommissionär Dacian Cioloş avtalade om de allmänna principerna för höjningen i fjol.

I år uppgår det nordliga stödet sammanlagt till ca 310 miljoner euro eller 17 procent av jordbruksstödens totalbelopp. För tillfället är stödtaket inte ett problem med tanke på det årliga anslaget för nordligt stöd, men flexibilitet behövs på produktspecifik nivå. Rätten att betala stöd har fördelats mellan olika sektorer, dvs. att man fastställt närmare begränsningar av stödnivåer. Den gällande rätten att betala stöd begränsar, till exempel när det gäller nordligt stöd för nöt per djurenhet, balanseringen av hela stödsystemet när andra stödinstrument inom husdjurssektorn ska reformeras nästa år.

Förslaget innehåller också andra tekniska ändringar. Definitionerna och uppföljningen av nordligt stöd görs i mån av möjlighet klarare och enhetligare med de andra stödsystemen. Målet med ändringsförslaget är att skapa en så effektiv och administrativt förnuftig stödhelhet som tryggar fortsatta möjligheter till produktion inom området för nordligt stöd och i hela landet.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
statssekreterare Risto Artjoki, tfn 0295 162 254
lantbruksrådet Kari Valonen, tfn 0295 162 269
konsultativa tjänstemannen Martti Patjas, tfn 0295 162 474
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

Jari Koskinen regeringen