Hoppa till innehåll
Media

Ett nytt operativt program för att minska ammoniakutsläpp från jordbruket är klart

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 25.10.2021 13.13
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsammans med sina samarbetspartner utarbetat ett nytt operativt program för att minska ammoniakutsläpp från jordbruket i enlighet med de skärpta internationella kraven. Det första operativa programmet togs fram 1994, det föregående programmet är från 2018.

God luftkvalitet är viktig för människors och djurs hälsa och trivsel samt naturens välmående. I Finland är luftkvaliteten allmänt taget god, men vi måste hela tiden arbeta för den inom olika sektorer.

Finland har såväl internationellt som på EU-nivå åtagit sig att förbättra luftkvaliteten genom att minska utsläppen till atmosfären. En av de gaser som ska minskas är ammoniak.

Största delen av våra ammoniakutsläpp kommer från jordbruket, vilket betyder att jordbruket kan påverka ammoniakutsläppen och därigenom luftkvaliteten väldigt mycket. Från och med 2020 ska Finland minska ammoniakutsläppen med 20 procent jämfört med 2005 års utsläpp.

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsammans med miljöministeriet, Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, Finlands naturskyddsförbund och  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK uppdaterat det operativa programmet för att minska jordbrukets ammoniakutsläpp 2021–2027. Uppdateringen har i huvudsak gjorts av temagruppen som arbetat med att genomföra det nationella luftvårdsprogrammet 2030. 

Med hjälp av de åtgärder som ingår i det operativa programmet vill man minska jordbrukets ammoniakutsläpp så att de ligger i linje med kraven. De effektivaste åtgärderna har att göra med att lagra och sprida stallgödsel. 

Det föregående operativa programmet som löpte över åren 2018-2020  blev klart 2018. Det första programmet togs fram 1994.

Mer information:
Birgitta Vainio-Mattila, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 508 3437,  fornamn.efternamn@gov.fi

Katja Ohtonen, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 050 301 3368, fornamn.efternamn@gov.fi 
 

Handlingsprogram för att minska ammoniakutsläpp från jordbruket i Finland åren 2021–27 (länk)

 

EU och internationella frågor Mat och jordbruk