Hyppää sisältöön
Media

Uusi toimintaohjelma maatalouden ammoniakkipäästöjen vähentämiseksi valmistunut

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 25.10.2021 13.13
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on yhteistyökumppaneidensa kanssa laatinut uuden toimintaohjelman maatalouden ammoniakkipäästöjen vähentämiseksi kiristyneiden kansainvälisten velvoitteiden mukaisiksi. Toimintaohjelmia on tehty jo vuodesta 1994 alkaen, edellinen vuonna 2018.

Hyvä ilmanlaatu on tärkeää ihmisten ja eläinten terveyden ja viihtyvyyden sekä luonnon hyvinvoinnin kannalta. Suomessa ilmanlaatu on yleisesti ottaen hyvä, mutta töitä sen eteen on tehtävä jatkuvasti eri sektoreilla.

Suomi on sekä kansainvälisellä että Euroopan unionin tasolla sitoutunut parantamaan ilmanlaatua vähentämällä ilmakehään joutuvia päästöjä. Yksi vähennettävistä kaasuista on ammoniakki.
Pääosa Suomen ammoniakkipäästöistä tulee maataloudesta, joten maatalous pystyy merkittävästi vaikuttamaan ammoniakkipäästöihin ja sitä kautta ilmanlaatuun. Ammoniakkipäästöjen osalta Suomen päästövähennysvelvoite on vuodesta 2020 alkaen 20 prosenttia verrattuna vuoden 2005 päästöihin.

Maa- ja metsätalousministeriö on yhteistyössä ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen, Luonnonvarakeskuksen, Suomen luonnonsuojeluliiton ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n kanssa päivittänyt toimintaohjelman maatalouden ammoniakkipäästöjen vähentämiseksi vuosille 2021-2027. Päivitystyön on pääasiassa tehnyt Kansallisen ilmansuojeluohjelman 2030 toimeenpanon Maatalous-teemaryhmä.

Toimintaohjelmassa esitetyillä toimenpiteille pyritään maataloudesta peräisin olevien ammoniakkipäästöjen vähentämiseen niin, että maatalouden ammoniakkipäästöt olisivat velvoitteiden mukaiset. Tehokkaimmat toimenpiteet liittyvät lantaan, sen varastointiin ja levitykseen.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila, MMM, puh. 040 5083437, sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Erityisasiantuntija Katja Ohtonen, YM, puh. 050 301 3368, sähköposti etunimi.sukunimi@gov.fi 

Toimintaohjelma maatalouden ammoniakkipäästöjen vähentämiseksi Suomessa vuosille 2021–2027 (linkki)

Action Plan to Reduce Ammonia Emissions from Agriculture in Finland for the years 2021–2027

EU ja kansainväliset asiat Ruoka ja maatalous