Hoppa till innehåll
Media

EU:s landsbygdsutvecklare riktar blickarna mot Finland

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 11.6.2018 8.15 | Publicerad på svenska 12.6.2018 kl. 14.56
Pressmeddelande

Ett LINC-seminarium kommer att samla ihop 300 landsbygdsutvecklare från 17 länder. Intresset för det mest rurala landet i EU lockar deltagarna till Finland. I de övriga europeiska länderna har ekonomisk framgång att göra med stadsliknande karaktär och god tillgänglighet. Finland har klarat sig relativt bra trots att 95 procent av landet består av landsbygd och en stor del av befolkningen bor i områden som är svårt tillgängliga.

Den lokalt ledda utvecklingen av landsbygdsområden, det vill säga Leaderarbetet, har på drygt 20 år blivit en integrerad del av EU:s gemensamma politik. Arbetet finansieras med medel från EU:s delfinansierade program för landsbygdsutveckling. Åren 2014 - 2020 uppgår finansieringen till 300 miljoner euro. Medlen används för att skapa bättre tjänster och nya arbetstillfällen samt för att öka trivseln.
 
Det mervärde som den lokalt ledda utvecklingen medför går ut på att tröskeln för att förverkliga idéer är låg. Leaderarbetet är en kanal som ger alla möjlighet att medverka i att genomföra efterlängtade förändringar i den egna livsmiljön. Trots att arbetet utförs på det lokala planet har det genom EU beröringspunkter med andra länder. Det internationella Leadersamarbetet är intensivt, vilket ger bättre resultat.
 
- Alla europeiska byar kämpar med samma frågor gäller det sen sysselsättning, ungdomarnas möjligheter eller internet, säger Laura Jänis som arbetar som landsbygdsöverinspektör vid jord- och skogsbruksministeriet.
 
Finland väcker intresse
 
- Vi nådde deltagarmålet snabbare än vi vågade hoppas, säger LINC-seminariets samordnare Johanna Vanhatalo vid Leader Ravakka. Finland har ett rykte som föregångare inom Leaderarbetet och folk vill komma hit för att dra lärdom av våra erfarenheter. Seminariet som nu ordnas för nionde gången har visat att det bästa sättet att sprida kunnande är genom erfarenhet. - Deltagarna får personligen bekanta sig med vår landsbygd och veta mera om utvecklingsarbetet.   Samtidigt lär vi oss av andra, säger Vanhatalo.
 
Senaste gången ordnade Finland ett LINC-seminarium år 2013. Seminariet är resultat av samarbetet mellan Leadergrupperna i Satakunta och Egentliga Finland. I det tre dagar långa seminariet ingår exkursioner till olika orter i Sydvästra Finland. Leaderarbetets resultat presenteras också i Sastmola och Iniö. Seminariets teman är natur och turism, vattendrag och närproducerad mat. Förutom att förbättra och öka samarbetet ger seminariet möjlighet att presentera Finlands starka sidor bland annat inom vattennäringar och matproduktion.  
Hur landsbygdsnäringar har förnyat sig, på vilket sätt syns digitaliseringen i praktiken till exempel i form av bättre tjänster och hur har välbefinnandet ökat genom samarbete är frågor som kommer att lyftas fram.
 
 
Mer information om seminariet: 
Johanna Vanhatalo, fornamn.efternamn@ravakka.fi, tfn  044 7929 001
om Leaderarbetet: Laura Jänis, fornamn.efternamn@mmm.fi, tfn 0295 16 2090 
 
 

Internationellt samarbete och regional utveckling - Leadergrupperna har omfattande nätverk

Landsbygdsutvecklingsarbetet pågår över allt i Europa. Inom EU finns a 2 500 Leadergrupper. Varje grupp arbetar kontinuerligt för att ta fram nya idéer.  

Landsbygdsområdena är väldigt olika vad gäller kultur, naturresurser och klimat. Trots det har områdena också mycket gemensamt. De internationella Leaderprojekten och Leadergruppernas samarbete siktar till att skapa nytt kunnande, olika perspektiv och fräscha idéer för landsbygdsområdena i alla länder.  

Leader är en EU-metod som ger invånarna själva möjlighet att ta beslut om vad som ska utvecklas och finansieras i det egna området. Leadermetoden har introducerats också utanför EU, till exempel i Ryssland, Moçambique och Kina.   

I Finland finns det 54 Leadergrupper och an i Åland. De aktiverar och hjälper invånare att gå vidare med sina utvecklingsidéer. Medel beviljas i form av projekt- och företagsstöd.

Mer om Leaderarbetet: www.leadersuomi.fi

 
 
 
Bioekonomi EU och internationella frågor Fiskar Landsbygd Mat och jordbruk