Blogg

Blogg

Finland - ett land med livskraftiga landsbygdsområden

Jari Leppä Publiceringsdatum 8.6.2018 16.05 Blogg JSM

Finland är ett av de europeiska länderna som består av områden som  betecknas som landsbygd. EU-ländernas ekonomiska framgång har i allmänhet en koppling till områdets stadsliknande karaktär och goda tillgänglighet. Till skillnad från detta har Finland klarat sig rätt så bra ekonomiskt trots att en stor del av befolkningen bor i områden som har både landsbygdskaraktär och är svårt tillgängliga. Erfarenheterna visar dock att vi på ett jämlikt sätt kunnat skapa förutsättningar för tillväxt och framgång oberoende av region och ort.

Finland har en lång tradition av Leaderarbetet. Leaderverksamheten drivs i alla landsbygdsområden i Finland. Under denna programperiod har Leaderarbetet inletts också i städer med hjälp av medel från Europeiska socialfonden (ESF). Finland har långa traditioner av talkoarbete som visat sig ha positiva effekter för människors välbefinnande och samhörighet. 

Leadergrupperna hjälper att förverkliga stora idéer. Arbetets resultat är bättre service och en trivsammare miljö. Även små företag skapar tillväxt och kommer ut på den internationella marknaden när de får hjälp genom Leaderfinansieringen.

I dagens nätverkssamhälle arbetar vi också över den egna regionens gränser. Digitaliseringen försnabbar utvecklingen. Den egna nära gemenskapen är inte geografiskt begränsad utan kan utan svårighet sträcka sig från landsbygd till stad och ända till andra sidan jorden. Leader stödjer detta samarbete på ett fint sätt.

Det allmänna förtroendet för EU-administrationen och dess fördelar är på prov. EU ska komma närmare det vardagliga livet och förbättra människors möjligheter till delaktighet. Likartade sätt till delaktighet i EU:s utvecklingspolitik som Leader behöver stärkas i alla EU:s finansieringsprogram.

LINC är en regelbunden organiserad europeisk konferens som sammanbinder utbytet av europeiska erfarenheter, sportevenemang och europeisk mat. LINC har uppstått av initiativ från LAG-grupper (Local Action Groups, lokala aktionsgrupper) och österrikiska, tyska, estniska och finska nationala nätverksgrupper.

I år ordnas LINC i sydvästra Finland. Här ska ni lägga särskilt märke till hur varierande den finska landsbygden är: stadsnära landsbygd, kärnlandsbygd och glesbygd som ni kommer att se mycket av i synnerhet i skärgården. De olika landsbygdsområdena är en källa till välbefinnande för oss alla.

Jari Leppä, jord- och skogsbruksminister

Läs mera: http://www.linc2018.eu/

Kommentera

Ange din kommentar här.