Hoppa till innehåll
Media

Mötet mellan EU:s jordbruksministrar börjar - temat är att bromsa klimatförändringarna genom bindning av koldioxid i marken

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.9.2019 17.17
Pressmeddelande

EU:s jordbruksministrar kommer att vid det informella mötet i Helsingfors den 22–24 september diskutera bindning av koldioxid i marken som en klimatåtgärd inom jordbruket. Dessutom får ministrarna bekanta sig med en finländsk mjölkgård och ett skogsvårdsobjekt. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä är ordförande för mötet.

Finland anser att bindning av koldioxid i jordbruksmark är ett av de viktigaste sätten att minska jordbrukets koldioxidutsläpp. Genom lämpliga odlingsmetoder och markanvändningssätt kan åkrarna binda mer koldioxid ur atmosfären än för närvarande och också fungera som betydande kollager.

Under de senaste årtiondena har åkrarnas kollager allmänt sett minskat i EU. Vid det informella mötet i Helsingfors kommer EU:s jordbruksministrar att diskutera hur koldioxidbindningen i jordbruket bäst kan främjas efter 2020 bland annat genom den nya gemensamma jordbrukspolitiken.

”Odlarnas aktiva roll vid hittandet av lösningar på klimatutmaningarna är viktig. Därför vill vi öka diskussionen om de möjligheter som koldioxidbindningen medför”, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Genom diskussionen mellan jordbruksministrarna främjas förhandlingarna om EU:s klimatmål på lång sikt. En stor del av EU:s medlemsländer är redo att försöka uppnå koldioxidneutralitet, dvs. balans mellan utsläpp och kolsänkor, senast 2050. Finland har som mål att enighet om klimatmålet ska uppnås under Finlands ordförandeskap.

Ministrarna kommer också att besöka en mjölkgård och ett skogsvårdsobjekt. Vid besöken presenteras särdragen hos finländskt hållbart jord- och skogsbruk. På mjölkgården får ministrarna bland annat ta del av djurens välbefinnande och hälsa samt betydelsen av vall i den finländska mjölkproduktionen.

”Finländsk praxis bland annat för att förbättra djurens välbefinnande är i världsklass. Besöken i olika medlemsländer är ett utmärkt tillfälle att utbyta erfarenheter mellan länderna och att visa i hur olika förhållanden EU:s gemensamma jordbrukspolitik tillämpas”, säger minister Leppä.

Mer information:

Ahti Hirvonen, enhetschef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358 295 162 337
Satu Haapaniemi, ministerns specialmedarbetare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358 50 400 5193