Hyppää sisältöön
Media

EU:n maatalousministerien kokous käynnistyy Helsingissä - aiheena maaperän hiilensidonta ilmastonmuutoksen hillitsijänä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 21.9.2019 17.17
Tiedote

EU:n maatalousministerit keskustelevat epävirallisessa kokouksessaan Helsingissä 22.–24. syyskuuta maaperän hiilensidonnasta maatalouden ilmastotoimena. Lisäksi ministerit tutustuvat suomalaiseen maatilaan ja metsänhoitokohteeseen. Kokousta isännöi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Suomi pitää maaperän hiilensidontaa maatalousmailla yhtenä avainkeinona, jolla voitaisiin vähentää maatalouden hiilipäästöjä. Sopivilla viljelymenetelmillä ja maankäytön ratkaisuilla pellot voivat sitoa nykyistä enemmän hiiltä ilmakehästä ja toimia myös merkittävinä hiilivarastoina.

Viime vuosikymmeninä peltojen hiilivarastot ovat EU:ssa yleisesti pienentyneet. Epävirallisessa kokouksessaan Helsingissä EU:n maatalousministerit keskustelevat siitä, miten hiilensidontaa maataloudessa voitaisiin parhaiten edistää muun muassa tulevalla yhteisellä maatalouspolitiikalla vuoden 2020 jälkeen.

”Viljelijöiden aktiivinen rooli ilmastohaasteiden ratkaisijana on keskeinen, siksi haluamme lisätä keskustelua hiilensidonnan tuomista mahdollisuuksista.”, sanoo ministeri Leppä.

Maatalousministereiden keskustelulla edistetään neuvotteluja EU:n pitkän aikavälin ilmastotavoitteesta. Suuri osa EU:n jäsenmaista on valmiita tavoittelemaan hiilineutraaliutta eli päästöjen ja hiilinielujen tasapainoa vuoteen 2050 mennessä. Suomen tavoitteena on saavuttaa sopu ilmastotavoitteesta puheenjohtajakautensa aikana.

Ministerit vierailevat myös maitotilalla ja metsänhoitokohteessa. Vierailuilla esitellään suomalaisen kestävän maatalouden ja metsätalouden erityispiirteitä. Maitotilalla tutustutaan muun muassa eläinten hyvinvointiin ja terveyteen sekä nurmen merkitykseen suomalaisessa maidontuotannossa.

Lisätietoja:

Yksikönpäällikkö Ahti Hirvonen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 516 2337
Ministerin erityisavustaja Satu Haapaniemi, maa- ja metsätalousministeriö, p. 050 400 5193