Hoppa till innehåll
Media

EU-rådet för jordbruk och fiske tar beslut om fiskemöjligheter och diskuterar framtida jordbrukspolitik

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2017 13.36
Pressmeddelande

EU:s jordbruksministrar sammanträder i Bryssel den 11 -12 december för att diskutera fiskemöjligheterna i Nordatlantens östra del och på Nordsjön år 2018. På agendan står också Europeiska kommissionens meddelande om den framtida gemensamma jordbrukspolitiken. Statssekreterare Jari Partanen företräder Finland vid mötet.

Rådet för jordbruk och fiske ska besluta om fiskemöjligheterna i Nordatlantens östra del och på Nordsjön år 2018. Till den helhet av ärenden som rådet kommer att behandla hör kommissionens förslag till förbud mot kommersiellt fiske efter ål i unionens havsområde. Förbudet gäller också Östersjön.  

Ett ytterligare diskussionsämne är kommissionens meddelande av den 29 november om den framtida gemensamma jordbrukspolitiken. Meddelandet innehåller kommissionens grundläggande tankar om jordbrukspolitikreformen. Ur Finlands perspektiv är de allmänna målen för den framtida gemensamma jordbrukspolitiken värda att understödja. Enligt meddelandet får medlemsländerna avsevärt fler möjligheter att besluta om innehållet, uppföljningen, övervakningen och sanktionerna i de stödsystem som länderna tillämpar i sina områden. 

Finland välkomnar kommissionens förslag att ge medlemsländerna större makt att planera stödsystemen.  Finland stödjer arbetet för en fortsatt marknadsorienterad jordbrukspolitik, men de ogynnsamma förhållandena, t.ex. en kortare vegetationsperiod och därigenom högre kostnader, måste kompenseras tillräckligt väl för att säkra jordbrukets framtid. Att trygga hög livsmedelssäkerhet och högt välbefinnande hos djur, att ta hänsyn till miljöskyddet och att motarbeta och anpassa sig till klimatförändringen är enligt Finland de rätta infallsvinklarna när det gäller den europeiska jordbruksproduktionens framtid.

Mer information:
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 0295 16 2269
e-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi

CAP Djur och växter EU och internationella frågor Mat och jordbruk Natur och klimat