Hyppää sisältöön
Media

EU:n maatalousneuvostossa päätetään kalastusmahdollisuuksista ja pohditaan tulevaa maatalouspolitiikkaa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2017 13.36
Tiedote

EU:n maatalousministerit kokoontuvat 11.–12.12. Brysseliin päättämään Koillis-Atlantin ja Pohjanmeren alueiden kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2018. Lisäksi keskustellaan tulevaa yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevasta Euroopan komission tiedonannosta. Suomea kokouksessa edustaa valtiosihteeri Jari Partanen.

Maatalous- ja kalastusneuvoston on määrä päättää vuoden 2018 kalastusmahdollisuuksista Koillis-Atlantin ja Pohjanmeren alueilla. Käsittelyssä olevaan kokonaisuuteen kuuluu komission ehdotus ankeriaan kaupallisen kalastuksen kieltämiseksi unionin merialueilla mukaan lukien Itämerellä.

Neuvostossa keskustellaan myös komission 29.11. julkaisemasta, tulevaa yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevasta, tiedonannosta. Tiedonanto sisältää komission pohja-ajatukset yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta. Suomen näkökulmasta tiedonannossa kuvatut tulevan yhteisen maatalouspolitiikan yleiset tavoitteet ovat kannatettavia. Sen mukaan jäsenmaille annettaisiin huomattavasti enemmän mahdollisuuksia päättää alueellaan sovellettavien maatalouden tukijärjestelmien sisällöstä, seurannasta, valvonnasta ja seuraamuksista.

Suomi pitää hyvänä komission ajatusta antaa jäsenmaille enemmän valtaa tukijärjestelmän suunnittelussa. Suomi tukee yhteisen maatalouspolitiikan markkinasuuntautuneisuuden jatkamista, mutta olosuhdehaitat esimerkiksi lyhyemmän kasvukauden ja siten korkeampien kustannusten osalta on kompensoitava riittävällä tavalla maatalouden jatkuvuuden varmistamiseksi. Suomi katsoo, että korkean elintarviketurvallisuuden ja eläinten hyvinvoinnin tason turvaaminen, ympäristönsuojelun huomioon ottaminen sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen ovat oikeita lähestymiskulmia eurooppalaisen maataloustuotannon tulevaisuuden kannalta.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousneuvos Kari Valonen, p. 0295 162 269
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

 

CAP EU ja kansainväliset asiat Eläimet ja kasvit Luonto ja ilmasto Ruoka ja maatalous