Hoppa till innehåll
Media

CAP och EU:s omarbetade bioekonomiska strategi behandlas av EU:s ministerråd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2018 15.38 | Publicerad på svenska 14.12.2018 kl. 15.50
Pressmeddelande

jordbrukspolitiken för åren 2020-2027. Ministrarna diskuterar även EU:s nya bioekonomiska strategi. Rådet beslutar även om nästa års fiskekvoter i Nordatlantens östra del och på Nordsjön. Vidare ska rådet diskutera bl.a. de omfattande skogsskadorna i Europa. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid mötet.

Rådet för jordbruk och fiske för en omfattande diskussion om framstegen i reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken under Österrikes ordförandeskap. Österrike har gjort stora framsteg vid behandlingen av förordningarna, och Finland anser att detta framgångsrika arbete bör utgöra fundamentet för det arbete som ska utföras på våren under Rumäniens ordförandeskap. Även Europaparlamentet finslipar för närvarande sina ståndpunkter i frågan.

Rådet diskuterar även EU:s uppdaterade bioekonomiska strategi ur jordbrukets och landsbygdens synvinkel. Finland anser att det är positivt att den uppdatering av strategin som Finland konsekvent har talat för nu har gjorts. Inom bioekonomin finns det mycket potential i landsbygdsområdena. För utnyttjande av hela potentialen bör bioekonomin granskas på ett övergripande sätt. En bioekonomi som grundar sig på jordbruk, skogar, fisk- och vattenresurser (hav och sötvatten) samt ekosystemtjänster erbjuder möjligheter till en hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden.

Avsikten är dessutom att rådet för jordbruk och fiske ska nå politiskt samförstånd om fiskemöjligheterna i Nordatlantens östra del och på Nordsjön år 2019. Finland hoppas att rådet kan fatta ett ansvarsfullt beslut om nästa års kvoter.

Rådet diskuterar även de omfattande skogsskador som drabbat Europa till följd av bl.a. exceptionell torka och stormar. Sverige och Grekland hör till de länder som drabbats av skogsbränder. Ordförandelandet efterlyser åtgärder som överskrider de nationella gränserna för att skador ska förhindras. De finska skogarnas hälsotillstånd är fortfarande gott, och detta beror bl.a. på den aktiva skogsvården. Klimatförändringen bedöms dock öka risken för omfattande skador även i Finland. Därför är det meningsfullt att informationsutbytet om risker och skador som hotar skogarna förbättras mellan medlemsstaterna.

Ytterligare information:

Kari Valonen, lantbruksråd, tfn

+358 295 162 269

Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn

+358 295 162 458

Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn

+358 50 516 2868