Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

EU:n ministerineuvostossa esillä CAP ja EU:n uudistettu biotalousstrategia

Maa- ja metsätalousministeriö
14.12.2018 15.38
Tiedote

EU:n maatalousministerit kokoontuvat 17.–18. joulukuuta Brysseliin keskustelemaan maatalouspolitiikan uudistuksesta vuosille 202-2027. Ministerit keskustelevat myös EU:n uudesta biotalousstrategiasta. Neuvosto päättää myös kalastuskiintiöistä Koillis-Atlantilla ja Pohjanmerellä ensi vuodelle. Muissa asioissa keskustellaan mm. laajoista metsävahingoista Euroopassa. Suomea ministerikokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Maatalous- ja kalastusneuvosto käy kokoavan keskustelun yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa tapahtuneesta edistyksestä Itävallan puheenjohtajakauden aikana. Itävalta on edistynyt asetusten käsittelyssä hyvin ja Suomen mielestä tämän hyvän työn tulisi olla perustana Romanian kaudella keväällä tehtävälle työlle. Myös Euroopan parlamentti työstää parhaillaan omia kantojaan aiheesta.

Neuvosto keskustelee myös EU:n päivitetystä biotalousstrategiasta maatalouden ja maaseudun näkökulmasta. Suomi pitää hyvänä että sen johdonmukaisesti ajama EU:n biotalousstrategian päivitys on tehty. Maaseutualueilla on paljon potentiaalia biotaloudessa. Koko potentiaalin hyödyntämiseksi biotaloutta tulee tarkastella laajasti; maatalouteen, metsiin, kalavaroihin ja vesivaroihin (meret ja makea vesi) sekä ekosysteemipalveluihin pohjautuva biotalous tarjoaa mahdollisuuksia kestävään talouskasvuun maaseudulla.

Lisäksi maatalous- ja kalastusneuvoston on määrä päästä poliittiseen yhteisymmärrykseen vuoden 2019 kalastusmahdollisuuksista Koillis-Atlantilla ja Pohjanmerellä. Suomi toivoo, että neuvosto pääsee vastuulliseen kokonaisratkaisuun ensi vuoden kiintiöistä.

Neuvosto keskustelee myös laajoista metsävahingoista Euroopassa, jotka ovat aiheutuneet mm. poikkeuksellisesta kuivuudesta ja myrskyistä. Metsäpalot ovat vaivanneet mm. Ruotsia ja Kreikkaa. Puheenjohtajamaa peräänkuuluttaa kansalliset rajat ylittäviä toimia tuhojen ehkäisemiseksi. Suomessa metsien terveydentila on edelleen hyvällä tasolla, mm. metsien aktiivisen hoidon ansiosta. Ilmastonmuutoksen arvioidaan kuitenkin kasvattavan laajan tuhon riskiä myös Suomessa. Sen vuoksi on hyödyllistä, että jäsenmaiden välistä tiedonvaihtoa metsiä uhkaavista riskeistä ja tuhoista parannetaan.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:

maatalousneuvos Kari Valonen, p. +358 295 162 269

kalatalousneuvos Risto Lampinen, p. +358 295 162 458

ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. +358 50 516 2868