Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Slutliga nivåer för EU:s produktionskopplade bidrag 2015 fastställda

Jord- och skogsbruksministeriet
26.5.2016 13.47
Pressmeddelande

Regeringen fastställde i dag de slutliga enhetsnivåerna för EU:s produktionskopplade bidrag 2015. Totalsumman av dessa bidrag uppgår till 104,67 miljoner euro. Fördelningen av stödbeloppet mellan de olika driftsinriktningarna avtalades med producenterna år 2014.

Nötköttproduktionen får 56,17 miljoner euro, mjölkproduktionen 32 miljoner euro, får- och getköttproduktionen 2,8 miljoner euro och vissa åkergrödor 13,7 miljoner euro i bidrag. I december i fjol hade man betalat ut ca 70 procent av bidraget för nötkreatur och i februari omkring 90 procent av bidraget för åkergrödor. Resten av dessa bidrag och hela bidraget för slaktdjur, tackor och hongetter betalas ut av Landsbygdsverket i juni. De tidigare bestämda enhetsstöden som gäller bidraget för mjölkkor, bidraget för nötkreatur som betalas för dikor och dikokvigor, bidraget för nötkreatur som betalas för slaktkvigor samt bidraget för tackor och hongetter i det finländska fastlandet.

Rätten till bidrag för nötkreatur, får och getter baserar sig på uppgifterna i djurregistret. Nivåerna för bidragen har räknats genom att man dividerat maximibeloppet för var och en åtgärd (miljoner euro) med den slutliga bidragsberättigande arealen eller det genomsnittliga antalet djur under året för stödet. Det genomsnittliga djurantalet räknas så att de bidragsberättigande dagarna under den tid som de bidragsberättigande djuren har varit i djurhållarens besittning räknas ihop och summan divideras med 365.

När den sammanlagda summan av EU-finansierade direktstöd överstiger 2 000 euro görs en minskning inom ramen för ett s.k. instrument för finansiell disciplin. Detta i syfte att finansiera EU:s  reserv för kriser. Minskningsprocenten, som fastställs årligen, är ca 1,39 för år 2015.  Till följd av att maximibeloppet av att Finlands direktstöd överskrids görs en s.k. schablonmässig minskning som antagligen kommer att vara ca 1,8 procent.

BIDRAG FÖR MJÖLKKOR

  milj. €

€/djur, ha

Mjölkkor, stödområde AB, finländska fastlandet

30,50

547,90

Mjölkkor, åländska fastlandet

1,14

649,00

Mjölkkor, yttre skärgården stödområde AB

0,36

825,00

Mjölkkor sammanlagt

32,00

 

BIDRAG FÖR NÖTKREATUR

   

Dikor, dikokvigor, stödområde AB, åländska och finländska fastlandet

8,40

426,00

Dikor, dikokvigor yttre skärgården, stödområde AB

0,85

575,50

Dikor, dikokvigor stödområde C

9,35

183,50

Tjurar, stutar finländska fastlandet, stödområde AB

13,70

499,00

Tjurar, stutar åländska fastlandet

0,60

540,00

Tjurar, stutar yttre skärgården, stödområde AB

0,50

1 010,50

Tjurar, stutar, stödområde C

21,617

170,60

Slaktkvigor, stödområde AB

1,00

284,00

Skärgårdskvigor, stödområde AB, yttre skärgården

0,15

568,00

Alla nötkreatur sammanlagt

56,167

 

BIDRAG PER TACKA

   

Tackor, finländska fastlandet, stödområde AB

1,00

59,00

Tackor, åländska fastlandet 

0,30

89,40

Tackor, yttre skärgården, stödområde AB

0,20

128,50

BIDRAG FÖR HONGETTER stödområde AB

 

0,20

 

325,00

BIDRAG FÖR SLAKTLAMM OCH SLAKTKILLINGAR hela landet

 

1,10

 

36,50

Alla får och getter sammanlagt

2,80

 

BIDRAG FÖR JORDBRUKSGRÖDOR

   

Proteingrödor, hela landet

6,30

74,60

Råg, hela landet

1,50

48,20

Sockerbeta, hela landet

1,00

80,70

Stärkelsepotatis, hela landet

3,70

570,60

Frilandsgrönsaker, stödområde AB

1,20

168,00

Sammanlagt

13,70

 


Ytterligare information:

Auli Nurmi, jordbruksöverinspektör, tfn 0295 162304
Suvi Ruuska, äldre regeringssekreterare, tfn  0295 162248
[email protected]

Djur och växter Mat och jordbruk Produktionsdjur Stöd