Hyppää sisältöön
Media

EU:n tuotantosidonnaisten palkkioiden lopulliset tasot vahvistettu vuodelle 2015

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 26.5.2016 13.47
Tiedote

Hallitus vahvisti tänään vuoden 2015 EU:n suoriin tukiin kuuluvan tuotantosidonnaisten palkkioiden lopulliset yksikkötasot. Tuotantosidonnaisia palkkioita voidaan maksaa yhteensä 104,67 miljoonaa euroa. Tukimäärän kohdentamisesta eri tuotantosuunnille ja alueille on sovittu yhteistyössä tuottajien kanssa vuonna 2014.

Palkkiota maksetaan naudanlihantuotannolle 56,17 miljoonaa euroa, maidontuotannolle 32 miljoonaa euroa, lampaan- ja vuohenlihantuotannolle 2,8 miljoonaa euroa ja tietyille peltokasveille 13,7 miljoonaa euroa. Nautaeläinpalkkioista on maksettu viime joulukuussa noin 70 prosenttia sekä peltokasvipalkkiosta helmikuussa noin 90 prosenttia. Maaseutuvirasto maksaa näiden palkkioiden loppuosan ja teuraseläinten, uuhien ja kuttujen koko palkkion kesäkuussa. Aiemmin määritettyjä yksikkötukia korotettiin hieman Manner-Suomen lypsylehmäpalkkiossa, emolehmistä ja emolehmähiehoista maksettavassa nautapalkkiossa, teurashiehoista maksettavassa nautapalkkiossa sekä uuhi- ja kuttupalkkiossa.

Kaikkien nautaeläinten, lampaiden ja vuohien palkkiokelpoisuus perustuu eläinrekisterien tietoihin. Alla olevat palkkioiden tasot on laskettu jakamalla kunkin toimenpiteen enimmäismäärä (milj. €) lopullisella palkkiokelpoisella pinta-alalla tai tukivuoden keskimääräisellä eläinmäärällä. Keskimääräinen eläinmäärä lasketaan siten, että palkkioeläinten hallinnassa olon aikana kertyneet palkkiokelpoiset päivät lasketaan yhteen ja saatu summa jaetaan 365:llä.

EU:n ra­hoit­ta­mien suo­rien tu­kien yh­teenlas­ke­tun mää­rän 2000 eu­roa ylit­tä­väl­tä osal­ta tehdään EU:n kriisivarauksen rahoittamiseksi ns. rahoituskurileikkaus en­nen tuen mak­sa­tus­ta. Leik­kaus­pro­sent­ti vahvistetaan vuosittain ja vuoden 2015 leik­kaus­pro­sent­ti on noin 1,39. Lisäksi tehdään Suomen suorien tukien enimmäismäärän ylittymisen vuoksi ns. lineaarinen leikkaus, joka tullee olemaan noin 1,8 prosenttia. 

     

LYPSYLEHMÄPALKKIO

milj. €

€/eläin, ha

Lypsylehmät Manner-Suomi AB-tukialue

30,50

547,90

Lypsylehmät Manner-Ahvenanmaa

1,14

649,00

Lypsylehmät ulkosaaristo AB-tukialue

0,36

825,00

Lypsylehmät yhteensä

32,00

 

NAUTAPALKKIO

   

Emolehmät, emolehmähiehot, AB-tukialue Manner-Ahvenanmaa ja Manner-Suomi

8,40

426,00

Emolehmät, emolehmähiehot ulkosaaristo AB-tukialue

0,85

575,50

Emolehmät, emolehmähiehot C-tukialue

9,35

183,50

Sonnit, härät Manner-Suomi AB-tukialue

13,70

499,00

Sonnit, härät Manner-Ahvenanmaa

0,60

540,00

Sonnit, härät ulkosaaristo AB-tukialue

0,50

1 010,50

Sonnit, härät C-tukialue

21,617

170,60

Teurashiehot AB-tukialue

1,00

284,00

Saaristohiehot AB-tukialue ulkosaaristo

0,15

568,00

Kaikki naudat yhteensä

56,167

 

UUHIPALKKIO

   

Uuhet Manner-Suomi AB-tukialue

1,00

59,00

Uuhet Manner-Ahvenanmaa 

0,30

89,40

Uuhet ulkosaaristo AB-tukialue

0,20

128,50

KUTTUPALKKIO AB-tukialue

0,20

325,00

TEURASKARITSA- JA -KILIPALKKIO koko maa

1,10

36,50

Kaikki lampaat ja vuohet yhteensä

2,80

 

PELTOKASVIPALKKIO

   

Valkuaiskasvit koko maa

6,30

74,60

Ruis koko maa

1,50

48,20

Sokerijuurikas koko maa

1,00

80,70

Tärkkelysperuna koko maa

3,70

570,60

Avomaanvihannekset AB-tukialue

1,20

168,00

Yhteensä

13,70

 


Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousylitarkastaja Auli Nurmi, p. 0295 162304
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska p. 0295 162248
etunimi.sukunimi@mmm.fi

*Tiedotetta muokattu 27.5. klo 10:15: taulukossa teurashiehon tukialue korjattu AB-tukialueeksi

Eläimet ja kasvit Ruoka ja maatalous Tuet Tuotantoeläimet