Hoppa till innehåll
Media

EU:s förordning om avskogningsfria produkter träder i kraft i slutet av juni

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 9.6.2023 14.32 | Publicerad på svenska 12.6.2023 kl. 14.18
Pressmeddelande

EU:s förordning om avskogningsfria produkter  har publicerats den 9 juni 2023. Syftet med förordningen är att minimera EU:s bidrag till avskogning och skogsförstörelse på global nivå samt minska EU:s bidrag till utsläpp av växthusgaser och förlust av biologisk mångfald.

EU:s förordning om avskogningsfria produkter träder i kraft den 29 juni 2023. Efter ikraftträdandet börjar en övergångsperiod på 18 månader, varefter förordningen börjar tillämpas. För små företag och mikroföretag är övergångsperioden 24 månader. Dessutom gäller en övergångsperiod på 18–54 månader för trävaror beroende på när produkterna produceras.

Under övergångsperioden publicerar Europeiska kommissionen anvisningar om genomförandet av förordningen. Kommissionens riktlinjer kommer att publiceras tidigast nästa höst. Före det publicerar kommissionen också sina svar på de vanligaste frågorna. Jord- och skogsbruksministeriet informerar om de nationella riktlinjerna.

Enligt EU:s förordning om avskogningsfria produkter räknas det som avskogning när en skog röjs permanent till jordbruksanvändning och det efter röjningen produceras sådana produkter som räknas upp i förordningen. I fråga om produkter som produceras i Finland gäller förordningen nötkreatur och timmer. 

Enligt jord- och skogsbruksministeriets tolkning hindrar EU:s förordning om avskogningsfria produkter i regel inte att nya miljövårdsavtal för skogsbeten och öppna naturbeten ingås. Ministeriet rekommenderar fortfarande att nöt- och mjölkboskapsgårdars  nyinvesteringar skjuts upp.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/1115
Pressmeddelande 2.6.2023: Betesgångs i skogar kan fortsätta

Mer information: 

Viktor Harvio, specialsakkunnig, tfn 0295 162 040, viktor.harvio@gov. fi
Erno Järvinen, enhetschef, tfn 0295 162 150, erno.jarvinen@gov.fi
 

Mat och jordbruk Skogar