Hoppa till innehåll
Media

EU:s jordbruks- och fiskeministrar föreslog ytterligare stödåtgärder till livsmedelssektorn

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.5.2020 19.39 | Publicerad på svenska 14.5.2020 kl. 14.41
Pressmeddelande
Maatalousneuvos Kari Valonen (vas.), maa- ja metsätaousministeri Jari Leppä ja yksikön päällikkö Risto Lampinen osallistuivat EU:n videokokoukseen keskiviikkona.

I den andra videokonferensen den 13 maj diskuterade jordbruks- och fiskeministrarna coronavirusepidemins konsekvenser för jordbruket och fiskerinäringen. Ministrarna utbytte meningar särskilt om kommissionens åtgärder för att mildra konsekvenserna. Åtgärderna är avsedda bland annat för att avhjälpa obalansen på jordbruksmarknaden och för att underlätta tillämpningen av vissa bestämmelser som gäller den gemensamma jordbrukspolitiken och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

Enlig jord- och skogsbruksminister Jari Leppä som representerade Finland på mötet är kommissionens åtgärder välkomna och rättidiga. Han lyfte dock fram att bestämmelserna om kontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken skulle kunnat ha varit mer flexibla. Inom fiskerinäringen måste man kunna garantera att både EU-stödet och det nationella stödet är tillräckligt stora för att förlusterna på grund av pandemin kan kompenseras så långt som möjligt. Minister Leppä påpekade också att en hållbar skogsvård och –användning ska beaktas i EU:s nya biodiversitetsstrategi.

Enligt ministrarna är kommissionens åtgärder ett steg mot rätt riktning, men de underströk att i vissa sektorer behöver man ytterligare åtgärder för att kunna stabilisera marknaden. Vidare efterlyste ministrarna tillräcklig flexibilitet för att det ska vara möjligt att flytta över de oanvända fiskekvoterna till följande år. Det ser ut att alla kvoter inte kommer att användas fullt ut på grund av att efterfrågan på fiskeriprodukter har minskat.

”Coronaviruspandemins hårda slag mot jordbrukssektorn ska beaktas i EU:s kommande fleråriga budgetram (MFF) och till exempel i meddelandet Från jord till bord. När finansieringen för den gemensamma jordbrukspolitiken är tillräckligt stor, har vi bättre möjligheter att förbereda oss för kommande kriser och värna jordbrukarnas utkomst. Det finns skäl att följa upp läget noggrant och genomföra ytterligare åtgärder vid behov”, säger minister Leppä.

Ordförandelandet Kroatien sammanfattade diskussionen och konstaterade att jordbruks- och fiskesektorerna har kunnat garantera EU-medborgarnas livsmedelsförsörjning och en skälig prisnivå även vid kriser. Kommissionens åtgärder har hjälpt i krissituationen, men det kan finnas behov av ytterligare åtgärder till exempel för att minska antalet kontroller. Även ordförandelandet underströk jordbrukets tillräckliga finansiering vid de kommande budgetförhandlingarna.

Ytterligare information:

Kari Valonen, enhetschef, tfn +358 2951 62047

Risto Lampinen, enhetschef +358 2951 62458

Satu Haapaniemi, specialmedarbetare, tfn +358 50 400 5193