Hyppää sisältöön
Media

EU:n maatalous- ja kalastusministerit esittivät lisätoimia ruokasektorin tukemiseksi

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 13.5.2020 19.39
Tiedote
Maatalousneuvos Kari Valonen (vas.), maa- ja metsätaousministeri Jari Leppä ja yksikön päällikkö Risto Lampinen osallistuivat EU:n videokokoukseen keskiviikkona.

EU:n maatalous- ja kalastusministerit keskustelivat toisessa videokokouksessaan keskiviikkona 13. toukokuuta koronaviruksen (COVID-19) vaikutuksista maatalouteen ja kalatalouteen. Ministerit jakoivat näkemyksiä erityisesti komission tekemistä toimenpiteistä vaikutusten lieventämiseksi. Toimilla on pyritty mm. vakauttamaan maatalousmarkkinoiden epätasapainoa ja helpottamaan tiettyjen yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) sääntöjen soveltamista.

Suomea edustanut maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä piti komission toimia toivottuina ja oikea-aikaisina. Ministeri Leppä toi kokouksessa esiin, että esimerkiksi CAP:n valvontasäännöissä joustavuutta oltaisiin kaivattu enemmänkin. Kalataloudessa tulee taata sekä EU:n että kansallisen tuen riittävyys, jotta pandemian aiheuttamia merkittäviä menetyksiä voidaan kompensoida riittävästi. Ministeri Leppä korosti myös, että metsien kestävä hoito ja käyttö on huomioitava EU:n tulevassa biodiversiteettistrategiassa.

Ministerit pitivät komission toimia yleisesti oikeansuuntaisina, mutta painottivat lisätoimien tarvetta tietyillä sektoreilla markkinoiden vakauttamiseksi. Lisäksi ministerit peräänkuuluttivat riittävää joustavuutta käyttämättä jäävien kalastuskiintiöiden siirtämiseksi seuraavalle vuodelle. Kiintiöitä on jäämässä käyttämättä kalataloustuotteiden vähentyneen kysynnän vuoksi.

”Koronaviruspandemian iskut maataloussektorille on huomioitava EU:n tulevassa rahoituskehyksessä (MFF) ja esimerkiksi tulevassa ”Pellolta pöytään” -tiedonannossa. Vankan CAP-rahoituksen turvin voimme varautua myös tuleviin kriisitilanteisiin ja pitää huolta viljelijöiden toimeentulosta. Tilannetta on syytä seurata tarkasti ja tarvittaessa on varauduttava lisätoimenpiteisiin”, ministeri Leppä toteaa.

Puheenjohtajamaa Kroatia veti keskustelun yhteen toteamalla, että maatalous- ja kalastussektorit ovat kriisiaikanakin pystyneet takaamaan EU:n kansalaisille ruokaturvan ja kohtuullisen hintatason. Puheenjohtajamaa totesi, että komission tekemät toimenpiteet ovat auttaneet kriisitilanteessa, mutta lisätoimenpiteitäkin saatetaan tarvita esimerkiksi valvonnan vähentämiseksi. Myös puheenjohtajamaa korosti maatalouden vahvaa rahoitusta tulevissa rahoituskehysneuvotteluissa.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:

Yksikön päällikkö Kari Valonen, p. +358 2951 62047

Yksikön päällikkö Risto Lampinen, p. +358 2951 62458

Erityisavustaja Satu Haapaniemi, p. +358 50 400 5193