Hoppa till innehåll
Media

EU:s jordbruksministrar understödjer en utvidgad ursprungsmärkning

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.9.2020 20.55 | Publicerad på svenska 2.9.2020 kl. 15.55

EU:s jordbruksministrar samlades till ett inofficiellt ministermöte i Koblenz i Tyskland den 30 augusti - 1 september. Diskussionen på mötet gällde främst lärdomarna från coronaviruskrisen och uppskattningen av livsmedelssystemet. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä deltog i mötet på distans. Ambassadör Anne Sipiläinen representerade Finland på plats i Koblenz.

Att förbättra kristoleransen i EU:s livsmedelssystem, utvidga ursprungsmärkningarna och värna om djurens välbefinnande var frågor som ministrarna diskuterade på mötet. När jordbruket är konkurrenskraftigt och lönsamt kan det enligt ministrarna bäst förbereda sig för kriser. En hållbar europeisk jordbruksmodell och en fungerande inre marknad är också en förutsättning för ett krisresistent livsmedelssystem. 
 
"Att lantbruksföretagarnas inkomster är stabila och förutsägbara bidrar också till beredskapen och kristoleransen", påpekade minister Jari Leppä i sitt anförande. 
 
Coronaviruskrisen har ökat intresset för lokalt producerade livsmedel. Därför är det enligt ministrarna nödvändigt att ytterligare förbättra konsumentinformationen. Nästan alla ministrar understödde en utvidgad ursprungsmärkning av livsmedel på EU-nivå.
 
"Konsumenterna bör få bättre information om i synnerhet ursprunget för kött- och fiskprodukter. De bör få mer täckande information också om restaurangmatens ursprung", sade minister Jari Leppä.
 
Djurskyddsmärkningen fick brett understöd bland ministrarna. Ministrarna betonade att märkningen ska basera sig på gemensamma kriterier som fastställts på EU-nivå. Producenterna bör också erbjudas incitament för att förbättra djurens välbefinnande. Långa djurtransporter särskilt till tredjeländer lyftes också fram. 
 
"Systemet ska uppmuntra till kontinuerlig förbättring av djurens välbefinnande. Samtidigt måste man också se till att producenten också får ett bättre pris ju mer hen har satsat på djurens välbefinnande. Enligt Finland är det är bättre att transportera kött till tredjeländer och inte levande djur", sade minister Leppä. 
 
Mer information:
    
Satu Haapaniemi, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 16 2058