Hoppa till innehåll
Media

Europeiska kommissionen fattade beslut om krisstöd till jordbruket

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.7.2023 13.39 | Publicerad på svenska 23.8.2023 kl. 16.55
Pressmeddelande

Kommissionen delar ut 330 miljoner euro i EU-krisstöd till jordbruket, av vilket Finland har anvisats cirka 4,2 miljoner. Därtill möjliggör kommissionen ett kompletterande nationellt stöd på 200 procent.

Utöver de globala kriser som fortfarande pågår har även vårens tillväxtförhållanden försvårat läget för jordbruket. På grund av den kalla våren började grödornas tillväxt långsamt, och särskilt de vårsådda grödornas tillväxt försämrades på grund av torkan.

Den 10 juli röstade kommissionens kommitté om ett tredje stödpaket, som även gäller sådana länder som i de två föregående stödpaketen inte har fått stöd från den krisreserv som finansieras via Europeiska garantifonden för jordbruket. Den 14 juli 2023 undertecknade kommissionen genomförandeförordning (EU) 2023/1465 om krisstöd till de jordbrukssektorer som drabbats av specifika problem som påverkar jordbruksproducenternas lönsamhet. Kommissionen beviljar sammanlagt 330 miljoner euro i krisstöd till jordbruket Av det har Finland anvisats cirka 4,2 miljoner euro och därtill möjliggörs ett kompletterande nationellt stöd på upp till 200 procent.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar kommissionen före utgången av september hur krisstödet till lantbruksföretagen ska fördelas i Finland. Åtgärderna planeras tillsammans med Livsmedelsverket. Enligt förordningen ska utbetalningarna till jordbrukare göras senast den 31 januari 2024.

För att lösa den försvårade jordbrukskrisen anser jord- och skogsbruksministeriet i enlighet med regeringsprogrammet att det utöver snabba åtgärder också behövs långsiktigt arbete En stabil jordbrukssektor klarar bättre av de år då vädret är exceptionellt. 

Mer information:

Päivi Nerg, statssekreterare, tfn 040 8429810

EU och internationella frågor Mat och jordbruk