Hoppa till innehåll
Media

Fastställande av rabiesantikroppar krävs fr.o.m. 1 oktober för hundar, katter och frettar som förs in från Ryssland

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 24.9.2004 10.35
Pressmeddelande -

Kraven när det gäller införsel av husdjur förenhetligades i början av juli i hela Europeiska unionen. Under övergångstiden har man kunnat föra in djur till Finland genom att följa de gamla införselkraven. Från och med början av oktober skall djuren uppfylla de nya kraven. De största ändringarna gäller införsel av hundar, katter och frettar från länder utanför EU.

Hundar, katter och frettar som följer med en person till Finland från ett land utanför EU skall vara id-märkta och vaccinerade mot rabies. När det gäller hundar och katter krävs även bandmaskmedicinering. Dessutom skall rabiesantikroppar fastställas hos djuret före införseln. Ett blodprov för undersökningen skall tas minst 30 dagar efter rabiesvaccineringen, men dock 3 månader före införseln. Antikropparna skall fastställas i ett av EU godkänt laboratorium. Fastställande av rabiesantikroppar krävs inte för djur som införs från vissa rabiesfria länder eller länder där risken för rabies är liten. Sådana länder är t.ex. Norge, Island, Schweiz, Kanada och USA. För varje djur skall det finnas ett intyg av en tjänsteveterinär på att djuret uppfyller införselkraven. Om ett djur skickas till ett annat land utan medföljande resenär gäller villkoren för kommersiell import.

Rabiesantikroppar skall fastställas även för alla finländska hundar, katter och frettar som förs till Ryssland, även om det bara gäller ett kort besök. För de här djuren lönar det sig att göra undersökningen före utförseln. Då behöver man inte efter blodprovet vänta tre månader innan djuret kan återföras till Finland. Djuret skall ha ett s.k. djurpass, som ersätter tjänsteveterinärens intyg.

Syftet med införselkraven gällande sällskapsdjur är att förhindra spridningen av rabies. Av Finlands närområden förekommer rabies i de baltiska länderna och i Ryssland samt på övriga håll i Östeuropa. Rabies förekommer hos både husdjur och vilda djur. När det gäller införsel av sällskapsdjur är risken störst för hittehundar och -katter, som kan ha haft kontakt med ett smittat vilt djur, och för smugglade djur, som inte har vaccinerats mot rabies.

Rabies är en sjukdom i centrala nervsystemet som orsakas av virus och kan angripa såväl djur som människor. Sjukdomen sprids oftast genom bett av ett insjuknat djur, men kan också smittas genom att spott hamnar på ett sår på huden. Om sjukdomen inte behandlas kan den leda till att människan eller djuret avlider. Smittbärare är oftast rovdjur i naturen såsom räv, mårdhund, varg och grävling, samt bland husdjuren hund och katt. Ett smittat djur kan utsöndra rabiesvirus i spottet redan ett par dagar innan symptomen uppkommer. Inkubationstiden (tiden mellan bettet och de första symptomen) kan vara upp till sex månader. Djur kan skyddas mot sjukdomen med vaccin.Mer information:

veterinärinspektör Tiia Tuupanen, jord- och skogsbruksministeriet,

tfn (09) 160 52787

veterinär Miia Jakava-Viljanen,

Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel,

tfn (09) 393 1725 (rabies och vaccineringar)

>> Kraven på införsel