Hoppa till innehåll
Media

Finland får börja exportera fjäderfäkött till Sydkorea

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.1.2022 11.58 | Publicerad på svenska 21.1.2022 kl. 16.16
Pressmeddelande

Sydkorea har godkänt import av fjäderfäkött från Finland. Finland och Sydkorea har kommit överens om exportvillkoren och det djurhälsointyg som används vid exporten. Sydkorea meddelade i dag att exporten från de exportanläggningar som landet godkänt kan inledas omedelbart. Exporttillståndet gäller också olika slaktbiprodukter som kan användas som livsmedel, såsom tår och muskelmage.

Arbetet med att ansöka om ett exporttillstånd för fjäderfäkött inleddes redan 2007, men det egentliga arbetet inleddes 2016 när Livsmedelsverket fick mer resurser för exportfrämjande. Under dessa år har det sänts omfattande utredningar om Finlands myndighetstillsyn, djursjukdomsläge och livsmedelssäkerhet till Sydkorea. De sydkoreanska myndigheterna Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) och Animal and Plant Quarantine Agency (APQA) besökte Finland i juni och juli 2017 samt i december 2021 för att inspektera och diskutera marknadstillträdet. 

Enligt köttindustrin är exporttillståndet väldigt viktigt för den finländska fjäderfäköttsindustrin. Sydkorea är en viktig handelspartner inom livsmedelsexporten. Finland exporterar redan griskött och mejeriprodukter till Sydkorea. Sydkorea är det näst viktigaste exportlandet för griskött efter Kina. År 2020 exporterade Finland griskött till Sydkorea för 15,5 miljoner euro. 

Jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio tror att det finns efterfrågan på finskt fjäderfäkött i Sydkorea: 
- Vår konkurrensfördel är vårt goda djursjukdoms- och salmonellaläge och vår antibiotikafria produktion, säger Husu-Kallio. Utöver Livsmedelsverket vill hon tacka jordbruksattachén vid Finlands ambassad i Seoul Juhani Vuento för hans oersättliga arbetsinsats för att få exporttillståndet.

Exporttillstånd till Sydkorea söks också för flera andra livsmedel. Just nu pågår det marknadstillträdesprojekt som gäller ägg och äggprodukter, modersmjölksersättning, smör och glass.

Mer information:

Jord- och skogsbruksministeriet:
Hentriikka Kontio, veterinärråd, tfn 0295 162 423, hentriikka.kontio(at)gov.fi

Livsmedelsverket:
Tuula Lundén, sektionschef, tfn 029 520 4648, tuula.lunden(at)ruokavirasto.fi

Utrikesministeriet:
Juhani Vuento, jordbruksattaché, tfn +82 10 32312236, juhani.vuento(at)formin.fi

EU och internationella frågor Mat och jordbruk