Hoppa till innehåll
Media

Suomi saa yhteisen hankintastrategian

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 9.9.2020 10.00
Tiedote

Suomen ensimmäinen kansallinen julkisten hankintojen strategia on valmis. Strategian myötä julkisia hankintoja toteuttavat tahot, kuten valtio, kunnat ja seurakunnat, saavat konkreettisia työkaluja kestävien hankintojen toteuttamiseen. Hankintastrategiasta on apua myös yrityksille ja järjestöille sekä kaikille meille, sillä lukuisat tärkeät palvelut toteutetaan julkisina hankintoina.

Maa- ja metsätalousministeriö edistää strategian tavoitetta kestävästä ruokajärjestelmästä elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa sekä kestävästi ja vastuullisesti tuotettujen elintarvikkeiden käyttöä. Strategiaa on valmisteltu yhteistyössä valtionhallinnon ja kuntien hankintojen ammattilaisten kanssa. Valmistelutyössä ovat olleet mukana hankintayksiköiden ja tarjoajien sekä julkisia hankintoja tukevien asiantuntijaorganisaatioiden edustajat.

Julkisilla ruokahankinnoilla on merkittävä rooli kestävän ruokajärjestelmän kehittämisessä. Kestävästi toteutetut julkiset ruokahankinnat vahvistavat myös huoltovarmuutta ja omavaraisuustavoitteitamme. Lisäksi niillä on positiivinen vaikutus talouteen, sillä kestävästi toteutetut julkiset hankinnat lisäävät työllisyyttä ja vahvistavat aluetaloutta.

- Elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa on syytä käyttää hankintakriteereitä, jotka edistävät ympäristön kannalta hyviä viljelymenetelmiä, elintarviketurvallisuutta, ravitsemusta sekä eläinten hyvinvointia ja terveyttä. Näin edistetään myös kestävää kansallista kilpailukykyä, huoltovarmuutta ja ekologista kestävyyttä, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Julkinen sektori on merkittävä vaikuttaja ympäristöystävällisten ratkaisujen kuten energiatehokkaiden, vähähiilisten ja puhtaiden ratkaisujen hankkijana.

- Julkisissa hankinnoissa on toteutettava kauttaaltaan kokonaiskestävyyden periaatteita. Näin Suomi voi toimia kestävien julkisten hankintojen suunnannäyttäjänä myös eurooppalaisella tasolla.

Julkiset hankinnat ja kansallinen strategia tukevat Suomen hiilineutraalisuustavoitetta 2035 ja kiertotalouden toteuttamista. Samalla tuemme myös luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä.

Vastuullisten elintarvikehankintojen opas päivittyy

Motiva päivittää oppaan vastuullisista elintarvikehankinnoista maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta. Päivitystyö on valmis kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Parannettu opas ottaa aikaisempaa paremmin huomioon vaatimukset kestävästä kehityksestä sekä vastuullisuudesta ja ohjaa julkisia toimijoita eri elintarvikeryhmien hankintakriteerien käyttöön.

Strategia annetaan valtioneuvoston periaatepäätöksenä, jolla valtioneuvosto sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin. Kunnissa strategia vahvistetaan Kuntaliiton valtuuskunnan suosituksena.

Strategia julkaistaan Kuntamarkkinoilla 9.9.2020 klo 12.00.

Linkki suoraan julkistamistilaisuuteen: https://t.co/Y8288lX5BX?amp=1.

Lisätietoja:

  • Ministerin erityisavustaja Satu Haapaniemi, 050 400 5193, satu.haapaniemi(at)mmm.fi
  • Erityisasiantuntija Auli Väänänen, 050 472 1312, auli.vaananen(at)mmm.fi

Jari Leppä Lähiruoka Ruoka ja maatalous