Hoppa till innehåll
Media

Finland får nya exportmöjligheter till Kina

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.9.2023 14.50 | Publicerad på svenska 22.9.2023 kl. 9.50
Pressmeddelande
Lyu Weihong från tullen i Kina och Jaana Husu-Kallio från JSM.

Nya exportmöjligheter har öppnats sig för Finland vid ett möte med den kinesiska tullmyndigheten som ordnades vid jord- och skogsbruksministeriet idag. De avtal som undertecknades i samband med att den kinesiska tullmyndigheten besökte Finland öppnar dörrarna för export av nötkött, malt och produkter av svinkött från Finland till Kina.

Genom det samförståndsavtal som undertecknades upphävdes de importrestriktioner som Kina införde mot Finland i december 2001 på grund av BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy), det vill säga galna ko-sjukan. År 2015 inledde jord- och skogsbruksministeriet ett projekt med målet att upphäva importrestriktionerna i syfte att även möjliggöra export av svinkött som slaktats vid sådana slakterier där man hanterar både svin och nötkreatur. I och med att importrestriktionerna upphävs kan Finland också inleda förhandlingar om export av nötkött till Kina. 
Exporten av finländsk malt till Kina har beretts sedan 2018. Sommaren 2023 nådde jord- och skogsbruksministeriet och den kinesiska tullen en överenskommelse om exportvillkoren när det gäller livsmedelssäkerhet och växtskydd. Projektet för marknadstillträde för produkter av svinkött inleddes 2019 och en överenskommelse om exportvillkoren nåddes i september 2023. Svinkött har exporterats från Finland till Kina sedan 2017 och i och med det nya protokollet kan också förädlade svinköttsprodukter, såsom köttbullar, nuggetter, korvar och charkuterivaror exporteras till Kina. Exporten av malt och svinköttsprodukter kan inledas genast när de exportvillkor som man kommit överens om tas i beaktande inom produktionen och de kinesiska tullmyndigheterna har godkänt och registrerat exportanläggningarna. 
I fjol exporterade Finland livsmedel till ett värde av 168,3 miljoner euro till Kina. De viktigaste exportprodukterna är mjölkprodukter och svinkött. Kina är en av Finlands fem största handelspartner och ett av de viktigaste länderna för Finlands livsmedelsexport.
Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah öppnade mötet i dag och tackade de kinesiska tullmyndigheterna för ett gott samarbete. Essayah betonade att hon uppskattar de långvariga och stabila relationerna mellan jord- och skogsbruksminister och de kinesiska myndigheterna. ”Det finns fortfarande en outnyttjad potential i livsmedelsexporten och jag hoppas att vi tillsammans kan jobba för att flera produkter ska få tillträde till den kinesiska marknaden", konstaterade minister Essayah.
Mer information:
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn +358 295 162 184 e-post: fornamn.efternamn@gov.fi
 

Mat och jordbruk