Hoppa till innehåll
Media

Finland och Sverige enades om kompletteringar av fiskebestämmelserna för årets fiskesäsong vid Torne älv

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2023 13.24 | Publicerad på svenska 23.3.2023 kl. 13.51
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet och den svenska havs- och vattenmyndigheten har kommit överens om fiskebestämmelserna för årets fiskesäsong vid Torne älv. Jämfört med fjolåret har fiskebestämmelserna kompletterats i tre avseenden. Bestämmelserna träder i kraft den 1 juni 2023.

Finland och Sverige förhandlar årligen om fiskebestämmelser för Torne älv. Syftet är att säkerställa att bestämmelserna är på en tillräcklig nivå i förhållande till fiskbeståndens tillstånd och att fisket är hållbart i det område som omfattas av överenskommelserna. Som underlag för förhandlingarna används en rapport om fiskbeståndens tillstånd i Torne älv som tagits fram av Naturresursinstitutet och Sveriges lantbruksuniversitet SLU.

Det avtalades om att tiderna för fiske med långskaftad håv ändras så att håvfiske efter lax fortsättningsvis inleds den 8 juni men fortsätter till och med den 15 juli. Först efter det, dvs. den 16 juli, inleds håvfiske efter sik. I juli riktas håvfisket efter lax mot mindre laxar för att vara hållbart. Den senarelagda inledningen av håvfiske efter sik skyddar tidigt vandrande sik. Ändringarna innebär att det traditionella fisket med håv kan bedrivas oavbrutet i forsområdena, vilket är viktigt med tanke på turismen. På samma sätt som vid dragfiske tillämpas veckofredning också vid håvfiske, vilket betyder att håvfiske är förbjudet varje vecka från söndag kl. 19.00 finsk tid (18.00 svensk tid) till måndag kl. 19.00 finsk tid (18.00 svensk tid). 

För att minska skador på stora och tidigt vandrande laxar är handredskapsfiske med sänke (s.k. spinnflugefiske) fortfarande förbjudet vid Kukkolaforsen på bägge sidor om riksgränsen och vid Matkakoski på den finska sidan från och med den 10 juni (karta, på finska). Enligt observationer som gjorts fastnar laxarna vid detta fiskesätt ofta på kroken med utsidan av munnen, och ett betydande antal laxar kommer undan, möjligtvis skadade, vilket är skadligt med tanke på skyddet av de värdefulla stora laxar som vandrar upp i början av säsongen. En ny bestämmelse är att även drag som är tyngre än 40 gram och som kan fastna på utsidan av laxen är förbjudna i forsområdena i fråga från och med den 10 juni.

Dessutom avtalades det om att fiskerimyndigheterna (i Finland NTM-centralen i Lappland) kan bevilja dispens för stillastående fiske från stranden med utter (harrbräde), om den person som fiskar har nedsatt rörlighet och det försvårar annat handredskapsfiske.

De genom protokoll överenskomna nya bestämmelserna ska tas in i den nationella lagstiftningen genom en förordning av statsrådet. Ett protokoll enligt förordningen publiceras också i författningssamlingens fördragsserie.

Protokoll

Ytterligare information:

Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 494
Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 152
fornamn.efternamn@gov.fi

Fiskar