Hoppa till innehåll
Media

Finlands skogscentrals huvudsäte till Lahtis

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2011 11.20
Pressmeddelande -

Statsrådet har i dag godkänt en förordning om verksamhetsstället för centralenheten vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster och om regionenheterna. Centralenheten placeras i Lahtis och regionenheterna där de nuvarande regionala skogscentralerna finns. Förordningen träder i kraft 1.1.2012 då också Finlands skogscentral inleder sin verksamhet.

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen är tillfreds med statsrådets beslut.

− Funktionerna ska regionaliseras på ett förnuftigt sätt samtidigt som de anställdas möjligheter till omplacering beaktas.Vi förnyar inte enbart skogscentralen, utan hela sektorn. Syftet är att öppna marknaden för tjänster inom skogsbruket. Detta förutsätter att skogsbruket och likaså skogscentralen måste öppna sig mot samhället i större utsträckning än hittills. Vi ville regionalisera skogscentralen, men minimera kostnaderna för det, säger han.

Regeringen fattade också ett principbeslut enligt regeringsprogrammet om förnyandet av de förvaltningsstrukturer som lyder under jord- och skogsbruksministeriet. I det konstateras att man inleder författningsenliga förberedelser för att överflytta Skogsforskningscentralens (Metla) ledning och stabsuppgifter till Joensuu före ingången av år 2014.

Under de senaste åren har man lyckats skapa ett högklassigt center för skogsforskning i Joensuu.

− Förstärkandet av Metlas regionenhet i Östra Finland stöder Joensuus kompetenscenter på ett förnuftigt sätt och ökar synergin såväl inom Metla som tillsammans med Östra Finlands universitet och Europeiska Skogsinstitutet, slår Koskinen fast.

Det uppskattade resursbehovet för den nya skogscentralens centralenhet är 25-30 årsverken på längre sikt. Eftersom staten inte ger tilläggsfinansiering bemannas merparten av arbetsuppgifterna genom interna omplaceringar från både skogscentralerna och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio. Som det nu ser ut överförs 28 årsverken från Tapio till Finlands skogscentral.

Koordineringsgruppen för regionalisering förordade Lahtis som plats för centralenheten. Vid jord- och skogsbruksministeriet utarbetades också en regionaliseringsutredning som gällde verksamhetsstället för centralenheten vid Finlands skogscentral. Enligt utredningen erbjuder Lahtis de bästa trafikförbindelserna och dess läge minimerar resekostnaderna och den tid de anställda använder för resor, vilketutgör en betydande utgiftspost vid den landsomfattande skogscentralen. Kontakterna till branschens intressenter och till landskapen utgör ett centralt led i den landsomfattande skogscentralens verksamhet.

För de anställda som övergår från Tapio erbjuder Lahtis också de bästa möjligheterna att pendla. Tack vare sin goda närings- och servicestruktur är staden attraktiv som placeringsort, exempelvis för familjer.

Ytterligare upplysningar vid jord- och skogsbruksministeriet:
statssekreterare Risto Artjoki, tfn 040 826 61 97
överdirektör Juha Ojala, tfn 050 413 55 15
skogsråd Marja Hilska-Aaltonen, tfn 040 751 84 36