Hyppää sisältöön
Media

Suomen metsäkeskuksen pääpaikka Lahteen

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 20.10.2011 11.20
Tiedote -

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt asetuksen Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön keskusyksikön toimipaikasta ja alueyksiköistä. Keskusyksikkö sijoitetaan Lahteen ja alueyksiköt nykyisten alueellisten metsäkeskusten toimipaikkoihin. Asetus tulee voimaan 1.1.2012 jolloin myös Suomen metsäkeskus aloittaa toimintansa.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen on tyytyväinen valtioneuvoston päätökseen.

− Toimintoja tulee alueellistaa järkevästi ja samalla huomioida henkilöstön mahdollisuudet siirtyä. Emme ole uudistamassa ainoastaan metsäkeskusta, vaan koko toimialaa. Tarkoituksena on avata metsäpalvelumarkkinoita. Tämä edellyttää, että metsätalouden ja myös metsäkeskuksen on avauduttava yhteiskuntaan aikaisempaa laajemmin. Halusimme alueellistaa metsäkeskuksen, mutta minimoida siitä aiheutuvat kustannukset, hän sanoo.

Hallitus teki myös hallitusohjelman mukaisen periaatepäätöksen maa- ja metsätalousministeriön alaisten hallintorakenteiden uudistamiseen liittyen. Siinä todetaan, että käynnistetään säädösten mukainen valmistelu Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) johdon ja esikuntatehtävien siirtämiseksi Joensuuhun vuoden 2014 alkuun mennessä.

Joensuuhun on viime vuosien aikana onnistuttu luomaan korkeatasoinen metsäntutkimuksen keskittymä.

− Metlan Itä-Suomen alueyksikön vahvistaminen tukee Joensuun osaamiskeskittymää järkevällä tavalla ja lisää synergiaa sekä Metlan sisällä että Itä-Suomen yliopiston ja Euroopan Metsäinstituutin kanssa, Koskinen toteaa.

Uuden metsäkeskuksen keskusyksikön resurssitarpeeksi on arvioitu n. 25-30 henkilötyövuotta pidemmällä aikavälillä. Koska lisärahoitusta valtiolta ei ole, valtaosa tehtävistä täytetään sisäisinä siirtoina sekä metsäkeskuksista että Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta. Tämän hetkisen arvion mukaan Tapiosta siirtyy 28 henkilöä (htv) Suomen metsäkeskukseen.

Alueellistamisen koordinaatioryhmä puolsi Lahtea keskusyksikön sijaintipaikaksi. Maa- ja metsätalousministeriössä tehtiin myös alueellistamisselvitys Suomen metsäkeskuksen keskusyksikön toimipaikkaan liittyen. Selvityksen mukaan Lahti tarjoaa parhaat liikenneyhteydet ja sen sijainti minimoi matkakustannukset ja henkilöstön ajankäytön matkustamiseen, jotka ovat huomattava menoerä valtakunnallisessa metsäkeskuksessa. Yhteydet alan sidosryhmiin ja maakuntiin ovat keskeinen osa valtakunnallisen metsäkeskuksen toimintaa.

Lahti tarjoaa myös parhaat mahdollisuudet Tapiosta siirtyvän henkilöstön työssäkäyntiin. Sijaintipaikkana se houkuttelee esimerkiksi perheitä hyvän elinkeino- ja palvelurakenteensa ansiosta.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
valtiosihteeri Risto Artjoki, puh. 040 826 61 97
ylijohtaja Juha Ojala, puh. 050 413 55 15
metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, puh. 040 751 84 36