Hoppa till innehåll
Media

Fiske efter strömming och vassbuk tillåts i liten skala

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.9.2012 11.22
Pressmeddelande -

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning får under 12 meter långa fiskefartyg trål- fiska efter strömming och vassbuk från och med 5.9. Även fiske med ryssja tillåts från samma tidpunkt.

I Skärgårdshavet och kustvattnen i Finska viken har det rått förbud mot trålfiske efter strömming och vassbuk sedan 1.6. och i Bottenhavet sedan 27.6. Att fiska efter strömming i Skärgårdshavet och Finska viken har inte varit tillåtet efter den huvudsakliga fiskeperioden, dvs. från och med 12.7. Med detta har ministeriet velat undvika att kvoterna för strömming och vassbuk uppfylls för tidigt.

På hösten ordnas det strömmingsmarknader bl.a. i Helsingfors och Åbo. Det finns skäl att tillåta ett småskaligt trål- och ryssjefiske efter strömming och vassbuk för att försäkra försäljningen av fiskprodukter på marknaderna.

− Strömmingsmarknaderna är viktiga evenemang där fiskare och konsumenter möter varandra, säger jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen.

Nätfisket fortsätter tills vidare på samma sätt som förut.

Av strömmingskvoten i Östersjöns centralbassäng och Finska viken finns kvar ca 440 ton, varför under 12 m långa fartyg får trålfiska i liten skala. Likaså tillåts småskaligt fiske med ryssja.

En förutsättning för trål- och ryssjefisket är att strömming och vassbuk fiskas för att användas som livsmedel, t.ex. för att säljas på strömmingsmarknaden. Riktat fiske efter strömming och vassbuk, som ska användas som foder, ligger inte i linje med bestämmelserna i förordningen.

Inom kort kommer ministeriet att lämna ett förslag till reglering av fisket när det gäller större trålfartyg som fångar strömming. Regleringen gäller för Bottniska viken under fiskeperioden med start 18.9.2012.

Mer information:
konsultativa tjänstemannen Orian Bondestam, tfn 0400 392 011