Hoppa till innehåll
Media

Fiskebegränsningsområdet i Saimen utvidgas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.2.2021 12.33 | Publicerad på svenska 4.2.2021 kl. 16.24
Pressmeddelande
Kuva: Jouni Koskela

Förordningen om fiskebegränsningar i Saimen har sänts på remiss. Fiskebegränsningarna ska skydda saimenvikaren som fortfarande är en väldigt hotad art. Enligt utkastet till förordning ska fiskebegränsningsområdet utvidgas. Förordningens bakgrund är rapporten från arbetsgruppen Saimenvikaren och fisket. Remisstiden går ut den 26 februari 2021.

Det gällande begränsningsområdet utvidgas från 2 557 till 2 800 kvadratkilometer. Avsikten är också att utvidga området genom avtal mellan vattenområdenas ägare och NTM-centralen. Enligt förslaget ska området utvidgas till att omfatta områden där man vet att saimenvikaren bygger bo. Begränsningarna ska i fortsättningen också gälla bland annat de södra delarna av Puruvesi, Haapaselkä vid Rantasalmi och Jorois och Hepovirta, Kuparonvirta och Linnunpäänselkä mellan Luonteri och Lietvesi samt de södra delarna av Paasselkä. 

Inom begränsningsområdet ska nätfiske totalförbjudas under tiden 15.4 – 30.6, med undantag för siklöjenät med ett knutavstånd under 22 millimeter. Denna tid ändras inte. Arbetsgruppens medlemmar var inte ense om nätfiskeförbudets längd och därför tog gruppen fram en konsekvensbedömning som har legat till grund för beredningen av förordningen. 

Den gällande förordningen om fiskebegränsningar i Saimen trädde i kraft i april 2016 och gäller till den 15 april 2021. Enligt arbetsgruppens rapport har fiskebegränsningarna förbättrat tillståndet för saimenvikaren som på 2000-talet har ökat från cirka 240 individer till cirka 420-430 individer. 


Mer information:
Eija Kirjavainen, fiskeriråd, tfn 0295 162 404, eija.kirjavainen(at)mmm.fi 
 

Djur och växter Fiskar Natur och klimat Vatten