Hoppa till innehåll
Media

Fiskebestämmelser för fiske av annan fisk än lax i Tana älv har godkänts

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 5.5.2022 15.56 | Publicerad på svenska 6.5.2022 kl. 10.08
Pressmeddelande
Kuva: Jaakko Vähämäki

De ändringar i bestämmelserna om fiske i Tana älv denna sommar som överenskommits med Norge har fastställts genom en förordning av statsrådet. De bestämmelser som man nu har enats om gäller fiske av andra arter än lax. En proposition som gäller ett förbud mot laxfiske är för närvarande under behandling i riksdagen. Statsrådets förordning träder i kraft den 6 maj 2022.

I denna besvärliga situation, där det krävs ett förbud mot laxfiske, tillåts fiske av annan fisk enligt lite lindrigare bestämmelser än i fjol. 

Med ett så kallat harrtillstånd, ett fisketillstånd för turister, är det tillåtet att fiska från strand med lätta flugfiskeredskap och enhandsflugspö av klass 6, som används mer allmänt. Fisketillstånd för turister finns att fås från och med den 15 juni till utgången av juli. Med fisketillstånd avsedda för ortsbor får annan fisk än lax fiskas med spö även från båt. Allt spöfiske är förbjudet nattetid, vilket betyder kl. 23.00–8.00 i juni–juli och kl. 19.00–8.00 i augusti. I likhet med tidigare år är spöfiske dessutom begränsat i närheten av älvmynningarna och i fredningsområdena som inrättats vid Yläköngäs och Alaköngäs för att undvika att lax fås som bifångst. 

Vid fiske med nät av andra arter än lax får användas nät med litet större maskor, och området för nätfiske av andra arter än lax utvidgas i augusti. Betydande är också att fiske av öring är tillåten enligt de bestämmelser som gäller fiske av andra arter än lax.  

Statsrådets förordning publiceras den 6 maj 2022 i författningssamlingen med författningsnummer 314/2022 och i fördragsserien med nummer 29/2022.  

Mer information: 

Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd, tfn 02951 62051, vesa.ruusila(at)gov.fi
Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 62152, tapio.hakaste(at)gov.fi

Fiskar Valtioneuvoston asetus