Hoppa till innehåll
Media

Fjäderfä ska hållas inomhus från och med den 8 februari

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.1.2021 14.54
Pressmeddelande

I år börjar det i flera år i rad återkommande förbudet mot att hålla fjäderfä utomhus gälla den 8 februari. Högpatogen aviär influensa sprids nu i Europa kraftigare än under de två föregående åren. Största delen av de smittade har varit vilda fåglar, men också fjäderfä har drabbats. Eftersom risken för högpatogen aviär influensa har ökat, kommer förbudet mot att hålla fjäderfä utomhus träda i kraft tidigare i vår.

Förbudet kommer att pågå i 16 veckor. Förbudet mot att hålla fjäderfä utomhus under denna tid gör det dock fortfarande möjligt att sälja utehönsägg. Det vårliga förbudet har tillämpats i Finland sedan epidemin av aviär influensa 2006. Vanligen har förbudet varit i kraft från ingången av mars till utgången av maj. Hösten 2016, då aviär influensa påträffades hos vilda vattenfåglar i Finland, förlängdes förbudstiden, men när situationen blev lugnare började man igen tillämpa tre månaders förbud.

Förbudet mot att hålla fjäderfä utomhus gäller inte djurparker och permanenta djurutställningar som avses i 20 § i djurskyddslagen och inte heller friflygning från duvslag. Det gäller inte heller djurhållningsplatser där det inte samtidigt hålls både hägnade vattenfåglar och annat fjäderfä för kommersiell kött- eller äggproduktion och där utehägn har skyddats med ett tillräckligt finmaskigt nät eller något motsvarande sätt så att vilda vattenfåglar inte kommer i kontakt med fjäderfä som hålls i hägn. Kommunalveterinären ska dock på förhand underrättas om detta.

Tidigareläggningen av förbudet har beretts i en arbetsgrupp som bestod av myndigheter och företrädare för fjäderfänäringen.

Ytterligare information:
Konsultativ tjänsteman Katri Levonen, tfn +358 295 162 385,  epost: förnamn.efternamn@mmm.fi