Hoppa till innehåll
Media

Företag inom livsmedelsbranschen ska få fler riskhanteringsverktyg

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 23.5.2022 15.14 | Publicerad på svenska 23.5.2022 kl. 15.29
Nyhet
Bild: Adobe Stock

Samhällets stabilitet skapas av många olika faktorer. En av dem är livsmedelssektorns funktionsförmåga. Den bästa beredskapen är ett livsmedelssystem som fungerar enligt hållbara principer och under normala förhållanden utvecklar sin totala hållbarhet och säkerhet och sörjer för sin risk- och kontinuitetshantering. Det skapar grunden för att verksamheten kan fortgå också i eventuella krissituationer.

Samhällets stabilitet skapas av många olika faktorer. En av dem är livsmedelssektorns funktionsförmåga. Den bästa beredskapen är ett livsmedelssystem som fungerar enligt hållbara principer och under normala förhållanden utvecklar sin totala hållbarhet och säkerhet och sörjer för sin risk- och kontinuitetshantering. Det skapar grunden för att verksamheten kan fortgå också i eventuella krissituationer.

Samordningsprojektet för matsektorn publicerade 2021 en rapport om hur små och medelstora företag påverkades av pandemin. Av den framgår att endast ett fåtal små företag inom livsmedelssektorn hade en beredskapsplan för olika störningssituationer.

Av företagen inom branschen är 95 procent små företag, så situationen berör en stor del av affärsverksamheten. Därför satte jord- och skogsbruksministeriet tillsammans med Naturresursinstitutet i gång ett utvecklingsarbete för att utveckla risk- och kontinuitetshanteringsverktyg för små företag inom livsmedelsbranschen.

Efter gemensam planering inledde Naturresursinstitutet och Teknologiska forskningscentralen VTT utvecklingsarbetet, som syftar till att förbättra riskhanteringsförmågan och den affärsmässiga funktionsförmågan hos mikroföretag och små och medelstora företag inom livsmedelsbranschen. Under arbetets gång utreder Naturresursinstitutet de huvudsakliga riskerna i samband med dessa företags verksamhet. Det ska resultera i material som kan fungera som en guide i risk- och kontinuitetshantering för mikroföretag samt små och medelstora företag inom livsmedelsbranschen. 

– I utvecklingsarbetet har vi i vår kartlagt livsmedelsbranschens företagssäkerhet utifrån litteratur och statistik på området. I sommar kommer vi att genomföra intervjuer och en enkät riktad till livsmedelsaktörerna om det nuvarande läget i fråga om riskhanteringen och beredskapen inom branschen och om branschens funktionsförmåga vid eventuella störningssituationer, konstaterar utvecklingsarbetets ledare Jarkko Leppälä från Naturresursinstitutet.

– Företagens övergripande beredskap för olika krissituationer accentueras särskilt i dessa osäkra tider, men den ger en grund för hela affärsverksamheten långt in i framtiden, konstaterar Kirsi Viljanen från jord- och skogsbruksministeriet. – Jag har höga förväntningar på det här utvecklingsarbetet, och jag tror att det guidande material som det resulterar i kan bidra till att göra vårt lands livsmedelssystem ännu bättre på att hantera förändringar, fortsätter hon.

Mer information:

Jarkko Leppälä, specialforskare, Naturresursinstitutet, fornamn.efternamn@luke.fi
Kirsi Viljanen, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, fornamn.efternamn@gov.fi