Hyppää sisältöön
Media

Lisää riskienhallinnan työkaluja elintarvikealan yritysten käyttöön

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 23.5.2022 15.14
Uutinen
Kuva: Adobe Stock

Yhteiskunnan vakaus koostuu monesta eri seikasta. Yksi niistä on ruokasektorin toimintakyky. Parhainta varautumista on kestävästi toimiva ruokajärjestelmä, joka normaalioloissa kehittää kokonaiskestävyyttään ja –turvallisuuttaan ja huolehtii riskien- ja jatkuvuudenhallinnastaan. Tämä antaa pohjan toiminnan jatkuvuudelle myös mahdollisissa kriisitilanteissa.

Viimeiset pari vuotta on koetellut yhteiskuntamme kestävyyttä ja muutoksensietokykyä. Koronapandemian jatkuminen, maatalouden raju kannattavuuskriisi ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat saaneet meidät pohtimaan maamme omavaraisuutta ja huoltovarmuutta.

Ruokasektorin koordinaatiohankkeen vuonna 2021 julkaisemasta elintarvikealan pk-yritysten koronaselvityksestä ilmenee, että vain harva elintarvikesektorin pienistä yrityksistä oli laatinut yritykselleen varautumissuunnitelmia erilaisten häiriötilanteiden varalle.

Pienet yritykset muodostavat 95% alan yrityskentästä eli tilanne koskettaa isoa liiketoiminnan osaa. Tästä syystä maa- ja metsätalousministeriö käynnisti Luonnonvarakeskuksen kanssa elintarvikealan pienille yrityksille suunnattujen riskien- ja jatkuvuudenhallintatyökalujen luomistyön.

Yhteissuunnittelun jälkeen Luonnonvarakeskus ja Teknologian tutkimuskeskus aloittivat kehittämistyön, jonka tavoitteena on parantaa elintarvikealan mikro- ja pk-yritysten riskinhallintakykyä ja liiketoiminnallista toimintakykyä. Työn aikana Luonnonvarakeskus selvittää näiden yritysten toimintaan liittyvät keskeiset riskit. Lopputuloksena syntyy riskien- ja jatkuvuudenhallinnan opasmateriaali elintarvikealan mikro- ja pk-yrityksille.

- Tässä kehittämistyössä on tänä keväänä kartoitettu elintarvikealan yritysturvallisuutta alan kirjallisuudesta ja tilastoista. Kesällä edetään haastatteluihin ja tehdään kysely elintarviketoimijoille alan riskienhallinnan ja varautumisen nykytilasta sekä toimintakyvystä mahdollisissa häiriötilanteissa, toteaa kehittämistyötä vetävä Jarkko Leppälä Luonnonvarakeskuksesta.

- Yritysten kokonaisvaltainen varautuminen erilaisiin kriisitilanteisiin korostuu varsinkin näin epävarmoina aikoina, mutta antaa pohjan koko liiketoiminnalle pitkälle tulevaisuuteen, toteaa Kirsi Viljanen maa- ja metsätalousministeriöstä. –Odotan nyt alkaneelta kehittämistyötä paljon ja uskon, että tulevan opasmateriaalin myötä voimme luoda yhä muutosjoustavampaa ruokajärjestelmää maahamme, hän jatkaa.

Lisätietoja:

Jarkko Leppälä, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus, etunimi.sukunimi@luke.fi
Kirsi Viljanen, erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö, etunimi.sukunimi@gov.fi