Hoppa till innehåll
Media

Förrättningsförfarandet enligt fastighetsbildningslagen förnyas: flexibilitet och bättre kundservice som mål

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.3.2021 14.18
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att en fastighetsförrättning som baserar sig på ett klart och ostridigt avtal i vissa situationer ska kunna verkställas i ett skriftligt förfarande i stället för genom behandling vid ett sammanträde. Dessutom ska det vara möjligt att delta i förrättningssammanträden på distans och använda elektroniska metoder under olika förrättningsfaser. Avsikten är att ändringarna i fastighetsbildningslagen och i vissa andra lagar ska träda i kraft den 1 januari 2022.

Syftet med propositionen är att göra förrättningsförfarandet smidigare utan att sakägarnas rättsskydd äventyras, att förbättra kundservicen och att minska både fastighetsbildningsmyndigheternas och sakägarnas kostnader för fastighetsförrättningarna. Ett skriftligt förfarande är möjligt vid avtalsbaserade klara och ostridiga förrättningar, såsom styckning, ägobyte, servitutsförrättning och förrättning av enskild väg. Enligt den gällande lagen ska alla förrättningar oavsett förrättningens natur verkställas i ett sammanträdesförfarande.

I propositionen föreslås också ändringar i gruvlagen, lagen om enskilda vägar, lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter, lagen om trafiksystem och landsvägar, banlagen, fastighetsregisterlagen och lagen om fastighetsförrättningsavgift.

Ytterligare information:
Leo Olkkonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 300, fornamn.efternamn(a)mmm.fi
 

Lantmäteri och geografisk information