Hyppää sisältöön
Media

Kiinteistönmuodostamislain toimitusmenettely uudistuu: tavoitteena joustavuus ja parempi asiakaspalvelu 

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 4.3.2021 14.18
Tiedote

Hallitus esittää, että selvään ja riidattomaan sopimukseen perustuva kiinteistötoimitus voitaisiin tietyissä tilanteissa suorittaa kirjallisessa menettelyssä kokouskäsittelyn asemesta. Lisäksi etäosallistuminen toimituskokouksiin ja sähköisten menetelmien käyttö olisi mahdollista toimituksen eri vaiheissa. Kiinteistönmuodostuslakia ja eräitä muita lakeja koskevien muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

Esityksen tavoitteena on joustavoittaa toimitusmenettelyä asianomaisten oikeusturvaa vaarantamatta, parantaa asiakaspalvelua sekä vähentää toimituksista kiinteistönmuodostamisviranomaisille ja asianosaisille aiheutuvia kustannuksia. Kirjallinen menettely olisi mahdollinen sopimusperusteisissa selvissä ja riidattomissa toimituksissa, kuten lohkominen, tilusvaihto, rasitetoimitus ja yksityistietoimitus. Voimassa olevan lain mukaan kaikki toimitukset on suoritettava kokousmenettelyssä toimituksen laadusta riippumatta. 

Kiinteistönmuodostuslain lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kaivoslakia, yksityistielakia, kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annettua lakia, liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettua lakia, ratalakia, kiinteistörekisterilakia ja kiinteistötoimitusmaksusta annettua lakia. 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, p. 02951 62300, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi
 

Huoneistot, maanmittaus ja paikkatiedot