Hoppa till innehåll
Media

Forststyrelsen fortsätter bedriva ansvarsfull affärsverksamhet på statens land- och vattenområden

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.2.2023 10.32 | Publicerad på svenska 15.2.2023 kl. 10.37
Pressmeddelande

De huvudsakliga målen för Forststyrelsens affärsverksamhet i år är att stärka kolsänkorna och den biologiska mångfalden i statens skogar samt att utveckla den havsbaserade vindkraften på Finlands territorialvatten. Resultatmålet för Forststyrelsens affärsverksamhet 2023 har satts till 112,4 miljoner euro.

Resultatmålet för Forststyrelsens affärsverksamhet 2023 har satts till 112,4 miljoner euro, varav 110 miljoner euro intäktsförs hos staten 2024. Riksdagen beslutar om användningen av finansieringen. Resultatmålet överensstämmer med det som föreslagits av Forststyrelsens styrelse, och det beaktar Forststyrelsens samhälleliga plikter och ägarpolitiska riktlinjer.  

Resultatmålet höjdes med 1,8 miljoner euro jämfört med i fjol. Som helhet har Forststyrelsens intäktsföringsmål minskat i och med de ägarpolitiska riktlinjerna för 2020–2024. Enligt riktlinjerna ska de ekonomiska målen på ett mer hållbart sätt än tidigare samordnas med målen för den biologiska mångfalden och klimatmålen.

Jord- och skogsbruksministeriet gav ett styrningsbrev om Forststyrelsens affärsverksamhet för 2023 efter att statsrådets finansutskott hade behandlat ärendet. 

Satsningar på kolinlagring och havsbaserad vindkraft

Till huvudmålen för Forststyrelsens affärsverksamhet i år hör att öka de statliga skogarnas kolinlagringsförmåga, utveckla den havsbaserade vindkraften på Finlands territorialvatten och öka mångfalden på statens marker. När det gäller användningen av naturen för rekreation ligger tonvikten på att utveckla statens strövområden. 

Att öka kolsänkorna och förbättra skogarnas kolinlagringsförmåga har varit centrala mål för Forststyrelsens affärsverksamhet under den pågående ägarpolitiska perioden. De målen stöds också av att ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik i januari fattade beslut om att de statliga skogarnas funktion som kolsänka ska stärkas.

För närvarande behandlar riksdagen en proposition där det föreslås att ytterligare 30 000 hektar statlig skog ska skyddas. Forststyrelsen genomför den 2023 när den tilläggsbudget där genomförandet ingår träder i kraft.  

Beslut om verksamhets- och resultatmålen för Forststyrelsens affärsverksamhet 2023

Ytterligare information

  • Leena Arpiainen, konsultativ tjänsteman, leena.arpiainen@gov.fi, tfn 0295 162 238
  • Erno Järvinen, chef för skogs- och bioenergienheten, erno.jarvinen@gov.fi, tfn 029 516 2150
Skogar