Hyppää sisältöön
Media

Metsähallitus jatkaa vastuullista liiketoimintaa valtion maa- ja vesialueilla

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 15.2.2023 10.32
Tiedote

Metsähallituksen liiketoiminnan päätavoitteita tälle vuodelle ovat hiilinielujen ja monimuotoisuuden vahvistaminen valtion metsissä sekä merituulivoiman kehittäminen Suomen aluevesillä. Metsähallituksen liiketoiminnan tulostavoitteeksi vuodelle 2023 asetettiin 112,4 miljoonaa euroa.

Metsähallituksen liiketoiminnan tulostavoitteeksi vuodelle 2023 on asetettu 112,4 miljoonaa euroa, josta valtiolle tuloutetaan 110 miljoonaa euroa vuonna 2024. Rahoituksen käytöstä päättää eduskunta. Asetettu tulostavoite on Metsähallituksen hallituksen esityksen mukainen, ja se huomioi Metsähallituksen yhteiskunnalliset velvoitteet ja omistajapoliittiset linjaukset.

Tulostavoitetta nostettiin edellisestä vuodesta 1,8 miljoonalla eurolla. Kokonaisuudessaan Metsähallituksen tuloutustavoite on laskenut vuosien 2020-2024 omistajapolittiisten linjausten myötä. Linjaukset ohjaavat sovittamaan taloudelliset tavoitteet aiempaa kestävämmin yhteen luonnon monimuotoisuus- ja ilmastotavoitteiden kanssa.

Maa- ja metsätalousministeriö antoi Metsähallituksen liiketoimintaa koskevan ohjauskirjeen vuodelle 2023 valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsiteltyä asian. 

Panoksia hiilensidontaan ja merituulivoimaan

Metsähallituksen liiketoiminnan päätavoitteita kuluvalle vuodelle ovat valtion metsien hiilensidontakyvyn lisääminen, merituulivoiman kehittäminen Suomen aluevesialueilla sekä monimuotoisuuden lisääminen valtion mailla. Luonnon virkistyskäytön osalta painotetaan valtion retkeilyalueiden kehittämistä. 

Hiilinielujen lisääminen ja metsien hiilensidontakyvyn parantaminen ovat olleet kuluvan omistajapolitiikkakauden keskeisiä tavoitteita Metsähallituksen liiketoiminnassa. Ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän tammikuinen päätös valtion metsien hiilinielujen vahvistamisesta tukee entistä vahvemmin näihin tavoitteisiin pyrkimistä.

Eduskunnan käsittelyssä on parhaillaan esitys valtion metsien lisäsuojelusta 30 000 hehtaarin osalta. Metsähallitus panee sen toimeen vuonna 2023, kun tätä koskeva lisätalousarvio tulee voimaan.  

Päätös Metsähallituksen liiketoiminnan toiminta- ja tulostavoitteista 2023 
 

Lisätiedot

  • neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen, leena.arpiainen@gov.fi, p. 0295 162 238
  • metsä- ja bioenergiayksikön päällikkö Erno Järvinen, erno.jarvinen@gov.fi, p. 029 516 2150
Metsät