Hoppa till innehåll
Media

Forststyrelsens projektpartner till havsvindkraftsparken i Korsnäs fick godkännande

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2022 10.27 | Publicerad på svenska 20.12.2022 kl. 11.17
Pressmeddelande

Den planerade vindkraftsparken till havs utanför Korsnäs har tagit ett steg närmare genomförande. Jord- och skogsbruksministeriet har godkänt den projektpartner som Forststyrelsen har valt, Vattenfall, i enlighet med villkoren i det tillstånd för vindkraftsprojektet som statsrådet beviljade den 8 juli 2022.

”Projektet utanför Korsnäs är en fin inledning till byggandet av stora vindkraftsparker till havs i Finland. Till genomförandet av projektet har det valts en stor och kunnig partner, och det är vi naturligtvis nöjda över. Forststyrelsen har varit en banbrytare när det gäller havsbaserade vindkraftsprojekt i finska vatten, och samarbetet med jord- och skogsbruksministeriet och övriga myndigheter har förlöpt väl. Samtidigt har Forststyrelsen skaffat sig gedigen kompetens som en initiativtagare och utvecklare av stora internationella vindkraftsprojekt till havs", säger jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen.

Korsnäs havsvindkraftspark byggs i Bottniska viken, på Korsnäs kommuns område en bit söder om Vasa. Den blir den första vindkraftsparken på öppet hav i Finlands territorialvatten. Vindkraftsparken kommer att ha en högsta kapacitet på 1,3 gigawatt och en årlig produktion på cirka 5 terawattimmar. En terawattimme motsvarar elförbrukningen hos alla hushåll i en stad av Helsingfors storlek under ett år. Hela vindkraftsparken beräknas ha tagits i drift på 2030-talet.
Att utveckla vindkraften både på land och till havs är ett viktigt led i genomförandet av Finlands klimat- och energimål samtidigt som det bidrar till ökad självförsörjning av energi. För närvarande utgör vindkraften cirka tio procent av elproduktionen i Finland. Det bedöms att andelen kommer att ha vuxit till cirka en fjärdedel om tio år.

”Vi behöver mer havsbaserad vindkraft i Finland för att våra mål i fråga om förnybar energi ska nås. Projektet i Korsnäs ger lokala och regionala aktörer arbete samt kommunen inkomster i form av fastighetsskatt. Fler vindkraftsprojekt till havs kan bli aktuella under de närmaste åren i enlighet med den auktionsmodell som finanspolitiska ministerutskottet förordade i december 2021”, konstaterar minister Kurvinen.

Mer information:
Lasse Kontiola, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 162 144, lasse.kontiola(at)gov.fi
Erno Järvinen, forstråd, tfn 0295 162 150, erno.jarvinen(at)gov.fi (allmän skogspolitik)
Leena Arpiainen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 238, leena.arpiainen(at)gov.fi (resultatstyrning)