Hoppa till innehåll
Media

Gårdsbrukets utvecklingsfond finansierar 17 nya forsknings- och utvecklingsprojekt 2021 

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 9.2.2021 11.36 | Publicerad på svenska 12.2.2021 kl. 9.40
Pressmeddelande

Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) finansierar i år 17 nya nationella forsknings-, utvecklings- och utredningsprojekt inom jordbruk och livsmedelsekonomi. Projektens totalfinansiering uppgår till sammanlagt 3,95 miljoner euro.

Forskningsfinansieringen fördelades i enlighet med prioriteringarna i ansökan:

  1. nya möjligheter och utmaningar inom växtproduktionen
  2. nya möjligheter och utmaningar inom husdjursproduktionen
  3. livsmedelssystemets framgångsfaktorer nu och i framtiden

Syftet med projekten är att förbättra jordbrukets och livsmedelsekonomins lönsamhet och konkurrenskraft på ett hållbart sätt samt att producera den  information som är nödvändig när man sköter uppgifterna inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

Basuppgifter om och en kort sammanfattning av projekten finns på ministeriets webbplats: Makerafinansierade projekt inom jordbruk och livsmedelsekonomi 2021 (på finska).

Ytterligare riktar man finansiering till finländska forskare via nätverken på EU-nivå mellan finansiärerna, det vill säga ERA-NET. I dessa driver finländska forskare i internationellt samarbete mer omfattande forskning på olika områden (hållbar växtproduktion, ekologisk forskning, hållbar matproduktion, IKT och automation i livsmedelssystemet). De finländska projektens andel av finansieringen kommer delvis från gårdsbrukets utvecklingsfond och delvis från EU. 

Mer information: 
Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2126, fornamn.efternamn(at)mmm.fi