Hoppa till innehåll
Media

Genomförandet av det första året av EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2023–2027 har börjat bra

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 11.12.2023 13.55
Pressmeddelande

Det första året av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) 2023–2027 närmar sig sitt slut. Trots många utmaningar i verksamhetsmiljön har genomförandet i Finland börjat bra. De nationella politiska riktlinjerna ingår i CAP-planen, som har en stor inverkan på jordbruket och landsbygdens livskraft.

Den pågående perioden 2023–2027 för EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) stöder sig nationellt på framför allt kontinuiteten och stärkandet av en aktiv och hållbar livsmedelsproduktion. Särskilt i början av 2023 orsakade Rysslands anfallskrig bekymmer för livsmedelsproduktionen och försörjningsberedskapen i och med omvälvningar på marknaden och energikrisen. 

”Prisnivån på produktionsinsatser var historiskt hög, men trots det förblev den finländska livsmedelsproduktionen stabil och visade att den var kristålig tack vare jordbrukarnas produktionsbeslut. Även i fråga om klimat- och miljöåtgärder har man på gårdsnivå gått framåt igen i och med den nya CAP-planen, vilket syns till exempel i en mångsidigare användning av åkrarna och ett ökat växttäcke. På samma gårdar har man till exempel gjort betydande energiinvesteringar och även i övrigt satsat på förutsättningarna för framtidens produktion”, berättar avdelningschef Minna-Mari Kaila.

Trenden har sedan länge varit att antalet gårdar i Finland minskar och 2023 minskade antalet lite mer än i genomsnitt. Samtidigt har den totala odlingsarealen dock fortsatt att vara stabil eftersom gårdarnas storlek har växt. År 2023 söktes arealbaserat stöd av drygt 43 000 gårdar, vars genomsnittliga åkerareal redan var närmare 53 hektar. Arealen för höstsäd var anmärkningsvärt stor, vilket för sin del tryggade spannmålsproduktionen trots att väderförhållandena var svåra under den gångna växtperioden.

Antalet husdjursgårdar minskar fortfarande i snabbare takt än det totala antalet gårdar i genomsnitt, när strukturutvecklingen fortskrider och storleken på gårdarna ökar i snabb takt. På riksnivå har produktionsmängderna inom djurhållningen fortsatt att vara stabila trots ändringar och utmaningarna på marknaden, och har i någon mån reagerat främst på fluktuationerna i kostnaderna och producentpriserna.

Genomförandet av Finlands CAP-plan 2023–2027 inleddes stegvis i början av 2023. En del av den nationella lagstiftningen trädde i kraft vid slutet av 2022 och resten under det första halvåret av 2023. Därtill öppnades utlysningarna stegvis. Utlysningarna av CAP-planens åker- och djurstöd genomfördes under den första hälften av 2023.  

”Utlysningarna av investerings- och startstöd öppnades i april 2023 och största delen av utlysningarna av företags- och projektstöd öppnades under sommaren 2023. Genomförandet av företags- och projektstöden för landsbygden har kommit igång väl och också rådgivningen. Mest rådgivning har getts i miljö- och klimatfrågor, livsmedelstrygghet, djurs välbefinnande och förbättrande av konkurrenskraften”, anser lantbruksrådet Taina Vesanto.

”Det går framåt med god fart. Under det första året har genomförandet av CAP-planen inletts och alla utlysningar öppnats. Genomförandet av Finlands CAP-plan har i regel framskridit som planerat och CAP-planen har stor inverkan på jordbruket och landsbygden livskraft”, konstaterar lantbruksrådet Arja-Leena Kirvesniemi.

Genomförandet av det första året av den pågående CAP-perioden behandlas i dag vid Europeiska rådets möte i Bryssel. 

Ytterligare information:

Avdelningschef Minna-Mari Kaila tfn 0295 162 013

Landsbygdsutveckling: lantbruksråd Taina Vesanto tfn 0295 162 405

Jordbruk: lantbruksråd Arja-Leena Kirvesniemi tfn 0295 162 191

 

CAP27 EU och internationella frågor Landsbygd Mat och jordbruk