Hoppa till innehåll
Media

Lättnader i hälsoövervakning av djur

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.10.2016 14.06
Pressmeddelande

Regeringen fattade nyligen ett beslut som gör det klarare och enklare att övervaka djurhälsan. Förordningen om hälsoövervakning av djur och om bekämpning av djursjukdomar vid artificiell reproduktion av djur ändrades den 27 oktober.

Den frivilliga hälsoövervakningen som gäller scrapie hos får och getter ska upphöra. Enligt EU-lagstiftningen förtecknas Finland nu som en medlemsstat med försumbar risk för klassisk scrapie. En hållningsplatsspecifik scrapieövervakning är inte längre ett krav för export av får och getter.  

Kravet att leverera information om nötkreatur och fjäderfä, vilket ingick i den obligatoriska salmonellaövervakningen, ska lättas eftersom myndigheterna får motsvarande information via andra kanaler. Den obligatoriska salmonellaövervakningen ska utvidgas att gälla hållningsplatser som levererar kvigor till tjurstationer. Tidigare gällde övervakningen bara hållningsplatser som levererade tjurar till tjurstationer. Nuförtiden utför tjurstationerna emellertid också embryoöverföring, och då behöver stationerna också kvigor. 

I bestämmelserna om frivillig övervakning av BKD hos laxfiskar och frivillig övervakning av maedi-visna hos får och getter görs vissa ändringar som gör regleringen klarare och övervakningen smidigare. Inspektioner som rör övervakning av BKD i dammar med naturligt foder kan i fortsättningen göras på något annat ställe än på hållningsplatsen, t.ex. på kommunalveterinärens verksamhetsställe. Kravet på kontroll av vilda moderfiskar blir riskbaserat och i vissa fall kan man övergå till urvalsundersökningar, vilket besparar moderfiskar.  Bestämmelserna om övervakning av maedi-visna hos får och getter på tillfälliga hållningsplatser, t.ex. sommarbetesmarker och djurutställningar, ska specificeras. I praktiken har dessa redan ingått i Eviras anvisningar, men nu ska de officiellt tas in i lagstiftningen.  

Ändringarna börjar gälla den 15 november 2016.

Mer information:
Kajsa Hakulin, konsultativ tjänsteman, kajsa.hakulin(at)mmm.fi, tfn 0295 16 2361

Djur och växter Kimmo Tiilikainen