Hyppää sisältöön
Media

Helpotuksia eläinten terveysvalvontaan

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 28.10.2016 14.06
Tiedote

Hallituksen tuore päätös selkeyttää ja helpottaa eläinten terveysvalvontaa. Asetusta eläinten terveysvalvonnasta sekä eläintautien vastustamisesta eläinten keinollisessa lisäämisessä muutettiin 27.10.

Vapaaehtoinen terveysvalvonta lampailla ja vuohilla esiintyvän scrapien varalta lopetetaan. Suomi on EU-lainsäädännössä tunnustettu maaksi, jossa scrapien riski on mitättömän alhainen, eikä pitopaikkakohtainen scrapie-valvonta ole enää edellytyksenä lampaiden ja vuohien viennille.

Pakolliseen salmonellavalvontaan sisältynyttä velvoitetta tietojen toimittamiseen kevennetään nautojen ja siipikarjan osalta, koska viranomaiset saavat vastaavaa tietoa muuta kautta. Pakollista salmonellavalvontaa laajennetaan koskemaan pitopaikkoja, jotka toimittavat hiehoja sonniasemille. Aikaisemmin valvonta oli pakollinen vain pitopaikoille, jotka toimittivat sonneja sonniasemille. Sonniasemilla on kuitenkin nykyään myös alkionsiirtotoimintaa, jolloin sinne toimitetaan myös hiehoja.

Lohikalojen vapaaehtoiseen BKD-taudin valvontaan ja lampaiden ja vuohien vapaaehtoiseen maedi-visna-valvontaan tehdään eräitä sääntelyä selkeyttäviä ja valvontaa joustavoittavia muutoksia. Luonnonravintolammikoiden BKD-valvontaan liittyvä tarkastus voidaan jatkossa tehdä muualla kuin pitopaikassa, esimerkiksi kunnaneläinlääkärin toimipisteessä. Luonnonvaraisten emokalojen tutkimusvaatimus muuttuu riskiperusteiseksi ja joissakin tapauksissa voidaan siirtyä otantatutkimuksiin, jolloin emokaloja säästyy.

Lampaiden ja vuohien maedi-visna -valvonnan säännöksiä täsmennetään väliaikaisten pitopaikkojen, kuten kesälaitumien ja eläinnäyttelyiden osalta. Käytännössä näitä täsmennyksiä on jo nyt sisällytetty Eviran ohjeisiin, mutta nyt ne viedään virallisesti lainsäädäntöön.

Muutokset tulevat voimaan 15.11.2016.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, kajsa.hakulin(at)mmm.fi, p. 0295 162 361
  
 

  

Eläimet ja kasvit Kimmo Tiilikainen