Hoppa till innehåll
Media

Projektet för att återvinna hästgödsel inleds

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.8.2016 14.15
Nyhet

Projektet för att återvinna hästsgödsel som hör till åtgärderna i regeringsprogrammets spetsprojekt om kretsloppsekonomi ska genomföras av Envitecpolis Oy.

Enligt målet i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram ska tillvaratagandet av näringsämnen särskilt ökas inom områden som är känsliga med tanke på Östersjön och andra sjöar och vattendrag. Målet är att minst 50 procent av stallgödseln och det kommunala avloppsslammet ska omfattas av avancerad behandling före 2025. Ett ytterligare mål i regeringsprogrammet är att tillåta användning av hästgödsel inom energiproduktionen.

Återvinningsprojektet som nu inleds av jord- och skogsbruksministeriet är en av regeringsprogrammets åtgärder som gäller återvinning av näringsämnen. Efterlysningen av projektgenomförare ordnades våren 2016. Inom utsatt tid fick ministeriet nio ansökningar. Jord- och skogsbruksministeriet har nu valt Envitecpolis Oy som är specialiserad på miljöaffärsverksamhet till projektgenomförare. Enligt ministeriet uppfyller Envitecpolis Oy:s projekt bäst projektmålen, dvs. att bidra till att återvinna näringsämnena i hästspillning och använda den för energiändamål.   

- Projektets fokus ligger framför allt på rådgivning och informationsspridning och syftet med det är att kartlägga möjligheterna att återvinna hästgödsel och skapa goda verksamhetskoncept för såväl regionala, lokala som enskilda aktörer. Projektgenomföraren ska också handleda aktörerna när de överväger olika lösningsalternativ och lämpliga investeringar, säger konsultativa tjänstemannen Birgitta Vainio-Mattila vid jord- och skogsbruksministeriet.

Ytterligare information:
Marja-Liisa Tapio-Biström, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 400
Birgitta Vainio-Mattila, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 346
fornamn.efternamn@mmm.fi

Bioekonomi Djur och växter Forskning och utveckling