Hoppa till innehåll
Media

Arbetet med bostadsdatasystemet går framåt

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2019 10.02
Pressmeddelande

Ett elektroniskt bostadsdatasystem började gälla vid ingången av året. I systemet samlas så småningom uppgifter om husbolag, aktielägenheter och lägenheternas ägare samt pantsättningar. För systemet svarar Lantmäteriverket.

De första bolag som omfattas av systemet är nya husbolag som bildats i Patent- och registerstyrelsens företags- och organisationsdatasystem efter den 1 januari 2019. Husbolagens lägenheter har inte längre några aktiebrev i pappersform, utan uppgifterna om ägare och pantsättningar framgår nu av bostadsdatasystemet.

Under våren har det redan bildats ungefär 300 nya bolag med sammanlagt ca 5 000 aktielägenheter.

Gamla bolag med i systemet från och med maj

Gamla, det vill säga husbolag som bildats före 2019, kan från och med 2.5.2019 överföra aktieböckerna till bostadsdatasystemet genom att lämna de uppgifter som ska överföras till Lantmäteriverket på en blankett. Om husbolaget gör överföringen senast vid utgången av 2022 är den avgiftsfri

Att överföra aktieböcker till bostadsdatasystemet är avsevärt lättare för husbolagen från och med slutet av 2019. Då får husbolagen möjlighet att använda en elektronisk tjänst som införs i oktober 2019.

Husbolag och disponenter som använder disponentsystemet kan i slutet av 2019 använda uppgifterna i disponentsystemet vid överföringen av aktieböcker.

Efter överföringen övergår ansvaret för aktieboken och utredningen om förvärvet till Lantmäteriverket. Husbolagen och disponenterna får uppgifterna om lägenheterna, aktierna och ägarna direkt ur bostadsdatasystemet.

Vad behöver en aktieägare veta?

Bostadsdatasystemet kräver inte några direkta åtgärder av lägenhetsägare. Enskilda aktieägare gör på samma sätt som tidigare så länge att husbolaget har överfört aktieboken. Husbolaget informerar aktieägarna om överföringen.

När husbolaget har överfört aktieboken till bostadsdatasystemet, kan enskilda aktieägare söka registrering av äganderätten hos Lantmäteriverket. Aktiebrevet i pappersform makuleras på samma gång. Därefter visar registeranteckningen äganderätten till lägenheten. Samtidigt försvinner också risken för att aktiebrevet på papper förstörs eller går förlorat.

Efter överföringen av aktieboken är det obligatoriskt att registrera äganderätten när lägenheten för första gången byter ägare. Registrering av äganderätten ska sökas inom 10 år från överföringen av aktieboken.

Ytterligare information:

Susanna Paakkola, lagstiftningsråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2448, fornamn.efternamn(at)mmm.fi (lagstiftning, anträffbar från 2.5)

Pentti Lähteenoja, överdirektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2485, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Jorma Turunen, programchef, Lantmäteriverket, tfn 040 179 5335, fornamn.efternamn(at)maanmittauslaitos.fi (bostadsdatasystemet)

Kai Andersin, inskrivningschef, Lantmäteriverket, tfn 050 471 6330, fornamn.efternamn(at)maanmittauslaitos.fi (bostadsdatasystemet)

Överföring av aktieböcker: https://osakehuoneistorekisteri.fi/osakeluettelon-siirto (på finska)

Registrering av äganderätt och pantsättningar: https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-kiinteistot

Information om bostadsdatasystemet: https://osakehuoneistorekisteri.fi/medialle

Bostadsdatasystemet underlättar arbetet för tiotusentals personer i husbolag, disponentbyråer, fastighetsförmedling, finansinstitut och den offentliga förvaltningen. Människor får bättre möjligheter att få information när uppgifterna om aktielägenheternas ägare och pantsättningar finns i ett myndighetsregister. Det elektroniska systemet ger bättre tillgång till information, gör den mer tillförlitlig och täckande samt skapar förutsättningar för att utveckla e-tjänster.