Hoppa till innehåll
Media

Ansökningstiden för sälskadeersättningar till yrkesfiskare och fiskodlare börjar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 25.2.2008 7.56
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har godkänt principerna för ersättning av sälskador till kustfiskare och fiskodlare på finska havsområden. Ersättningarna kan ansökas av näringsidkare hos TE-centralernas fiskerienheter.

Kustfiskare kan ansöka om ett s.k. toleransstöd för sälskador. Stödet betalas till yrkesfiskare i huvudsyssla eller bisyssla (grupp 1 och grupp 2) som fortsätter med verksamheten trots de olägenheter som sälarna orsakar. Ersättningarna beräknas på värdet av fångsten från kustfiske och utlyses varje år. Den första ansökningsperioden går ut den 31 mars 2008.

Fiskodlare kan ansöka om ersättning av skador till den odlade fisken som orsakas av sälar. Varje enskilt skadefall skall meddelas till fiskerienheten vid TE-centralen. Fallen behandlas och ersättningarna utbetalas en gång om året.

Toleransstödet och sälskadeersättningarna utbetalas ur åtgärdsprogrammet för fiskenäringen i Finland 2007–2013, som även beviljar stöd för investeringar i sälsäkra fångstredskap. Åtgärdsprogrammet finansieras av finska staten och Europeiska unionen och har som främsta mål att stödja de olika fiskerisektorernas utveckling, modernisering och lönsamhet. Programmet kan användas för att finansiera investeringar som utförs av fiskeföretagare samt allmänna utvecklingsprojekt för branschen.

Mer information:

Överinspektör Timo Halonen, jord- och skogsbruksministeriet, tel. 040 837 43 63
Överinspektör Risto Lampinen, jord- och skogsbruksministeriet, tel. 040 517 40 88