Hyppää sisältöön
Media

Hyljekorvausten haku käynnistyy

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 25.2.2008 7.56
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt periaatteet hylkeiden aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi merialueen rannikkokalastuksessa ja kalankasvatuksessa. Elinkeinonharjoittajat voivat hakea korvauksia alueensa TE-keskuksen kalatalousyksiköstä.

Rannikkokalastuksessa maksetaan ns. hyljesietopalkkio. Sietopalkkio maksetaan niille pää- ja sivutoimisille (ns. 1- ja 2-ryhmän) ammattikalastajille, jotka jatkavat ammattikalastusta hylkeiden aiheuttamista haitoista huolimatta. Palkkion perusteena on ammattikalastajan rannikkokalastussaaliin arvo. Hyljesietopalkkiota haetaan vuosittain ja ensimmäisen haun hakuaika päättyy 31.3.2008.

Hylkeiden aiheuttamat vahingot kalankasvatukselle voidaan korvata hylkeiden vahingoittamien kalojen osalta. Kalankasvattajat ilmoittavat tapahtuneet vahingot tapauskohtaisesti TE-keskuksen kalatalousyksikölle. Vahinkotapaukset käsitellään ja korvaukset maksetaan kerran vuodessa.

Hyljesietopalkkio ja vahingonkorvaukset maksetaan Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelmasta 2007-2013, josta voidaan tukea myös investointeja hylkeenkestäviin pyydyksiin. Toimintaohjelman rahoitus muodostuu Suomen valtion ja Euroopan unionin rahoitusosuuksista ja sen keskeisin tavoite on edistää elinkeinokalatalouden sektoreiden kehittymistä nykyaikaisiksi ja kannattaviksi elinkeinoiksi. Ohjelmasta voidaan tukea elinkeinokalatalouden yrittäjien investointihankkeita sekä alan yleisiä kehittämishankkeita.

Lisätietoa:

Timo Halonen, Maa- ja metsätalousministeriö
Risto Lampinen, Maa- ja metsätalousministeriö