Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Anpassningen till klimatförändringen tas upp i allt fler organisationer

Jord- och skogsbruksministeriet
15.6.2020 14.51
Nyhet

Uppföljningsgruppen för planen för anpassning till klimatförändringen sammanträdde förra veckan för första gången i sin nya utvidgade sammansättning. Anpassningen är tillsammans med bekämpningsåtgärderna en allt viktigare del av medlemsorganisationernas klimatarbete.

Sammansättningen av den uppföljningsgrupp som tillsattes vid ingången av 2019 utvidgades vid ingången av juni 2020. I gruppen sitter nu också Heta-Elena Heiskanen, specialsakkunnig,  Eero Hokkangas, konsultativ tjänsteman, kommunikationsministeriet, Ulla Rosenström, ledande sakkunnig, statsrådets kansli, Miika Tomi, assistent, utrikesministeriet, Mika Riipi, landskapsdirektör, Lapplands förbund, Päivi Myllykangas, innovations- och framtidsdirektör, Birkalands förbund, Olli Madekivi, överdirektör, NTM-centralen i Egentliga Finland, Pirjo Peltonen-Sainio, forskningsprofessor, Naturresursinstitutet, Noora Veijalainen, hydrolog, Finlands miljöcentral och Päivi Kari, kommunikationsexpert, jord- och skogsbruksministeriet. Gruppen fick samtidigt en ny ledare och sekretariatet stärktes. Gruppens ordförande är överdirektör Tuula Packalen som är den nya chefen för jord- och skogsbruksministeriets naturresursavdelning, och som generalsekreterare arbetar konsultativa tjänstemannen Kirsi Mäkinen på jord- och skogsbruksministeriet.

Huvudtemat för uppföljningsgruppens möte var att utveckla kommunikationen kring anpassningen. Kommunikationen kommer i fortsättningen att stärkas genom ökat samarbete och bättre samordning. Gruppen utarbetar också en gemensam kommunikationsplan och kommer att ge ut ett gemensamt nyhetsbrev som riktar sig till alla som är intresserade av ämnet. Ett tecken på att anpassningsarbetet blivit allt viktigare är hur entusiastiskt gruppens medlemmar tog emot idén om ett gemensamt nyhetsbrev.

Vid mötet beredde medlemmarna också uppföljningsgruppens ställningstagande till reformen av EU:s anpassningsstrategi och diskuterade beredningen av den nya klimatlagen samt klimatårsberättelsen.

Vilken uppföljningsgrupp?

Uppföljningsgruppen för anpassning till klimatförändringen samordnar införandet av den nationella planen för anpassning till klimatförändringen 2022. Till gruppen hör representanter för centrala ministerier, andra myndigheter, regionala och lokala aktörer samt forskningsinstitut.

I praktiken följer gruppen upp införandet av anpassningsplanen och främjar kunskapen, forskningen och samarbetet mellan aktörerna  kring anpassningen. Det centrala målet är att se till att vårt samhälle kan hantera de risker som anknyter till klimatförändringen och anpassa sig till förändringarna i klimatet.

Länkar:
Beslut om tillsättande 20.4.2020: Tillsättande av en uppföljningsgrupp för planen för anpassning till klimatförändringen (på finska)