Hyppää sisältöön
Media

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen esillä yhä useammassa organisaatiossa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 15.6.2020 14.51
Uutinen

Ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman seurantaryhmä kokoontui viime viikolla ensimmäistä kertaa uudessa laajentuneessa kokoonpanossaan. Sopeutuminen on hillintätoimien rinnalla yhä tärkeämpi osa jäsenorganisaatioiden ilmastotyötä.

Vuoden 2019 alussa asetetun seurantaryhmän kokoonpanoa täydennettiin kesäkuun 2020 alusta niin, että ryhmässä ovat nyt mukana myös ympäristöministeriön erityisasiantuntija Heta-Elena Heiskanen, liikenne- ja viestintäministeriön neuvotteleva virkamies Eero Hokkanen, valtioneuvoston kanslian johtava asiantuntija Ulla Rosenström, ulkoasiainministeriön avustaja Miika Tomi, Lapin liiton maakuntajohtaja Mika Riipi, Pirkanmaan liiton innovaatio- ja tulevaisuusjohtaja Päivi Myllykangas, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja Olli Madekivi, Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Pirjo Peltonen-Sainio, Suomen ympäristökeskuksen hydrologi Noora Veijalainen sekä maa- ja metsätalousministeriön viestintäasiantuntija Päivi Kari. Seurantaryhmä sai samalla uuden vetäjän ja lisäksi sihteeristöä vahvistettiin. Ryhmän puheenjohtajana aloitti maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston uusi päällikkö, ylijohtaja Tuula Packalen ja pääsihteerinä toimii maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Kirsi Mäkinen.

Seurantaryhmän kokouksen pääteemana oli sopeutumiseen liittyvän viestinnän kehittäminen. Viestintää aiotaan jatkossa vahvistaa lisäämällä yhteistyötä ja viestinnän koordinointia. Ryhmä koostaa myös yhteisen viestintäsuunnitelman ja yhdistää voimansa yhteisessä uutiskirjeessä, joka on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille. Sopeutumistyön merkityksen kasvusta kertoo osaltaan se, miten innostuneen vastaanoton ajatus yhdessä tuotettavasta uutiskirjeestä sai seurantaryhmän kokoukseen osallistuneiden keskuudessa.

Kokouksessa valmisteltiin myös seurantaryhmän kannanottoa EU:n sopeutumisstrategian uudistukseen ja keskusteltiin uuden ilmastolain valmistelusta sekä ilmastovuosikertomuksesta.

Mikä seurantaryhmä?

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen seurantaryhmä koordinoi Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2022 toimeenpanoa. Ryhmään kuuluu edustajia keskeisistä ministeriöistä, muista viranomaisista, alueellisista ja paikallisista toimijoista sekä tutkimuslaitoksista.

Käytännössä seurantaryhmä seuraa sopeutumissuunnitelman toteutumista sekä pyrkii edistämään sopeutumiseen liittyvää tietämystä, tutkimusta ja yhteistyötä toimijoiden välillä. Keskeisenä päämääränä on varmistaa, että suomalaisella yhteiskunnalla on kyky hallita ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja sopeutua ilmastossa tapahtuviin muutoksiin.

Linkit:
Asettamispäätös 20.4.2020: Ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman seurantaryhmän uudelleenasettaminen