Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriet fastställde jaktkvoten för lodjur

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.10.2018 15.00 | Publicerad på svenska 16.10.2018 kl. 12.42
Pressmeddelande
Foto: Pekka Helo

Ministeriet har utfärdat en förordning om stamvårdande jakt på lodjur som sker med stöd av dispens 1.12.2018–28.2.2019. Kvoten (205) är avsevärt mindre än i fjol (404). Jakten riktas särskilt till områden med en tätare och relativt stabil stam jämfört med tidigare år.

Antalet dispenser är inte begränsat i renskötselområdet, där jakten har pågått sedan början av oktober. Antalet dispenser för att eliminera individer som orsakar betydande skador eller risker för skador begränsas inte heller.

Målet är att stoppa minskningen av antalet lodjur

Enligt Naturresursinstitutet finns det nu ca 1 865 - 1 990 över ett år gamla lodjur i Finland, vilket är ungefär 21 procent färre än i höstas (2 355 - 2 495). Den sannolika förklaringen till detta är att den årslånga målmedvetna jaktbeskattningens effekter nu har börjat bli synliga. Syftet med den mindre kvoten är att stoppa minskningen.

I renskötselområdet är siktet inställt på en beskattning på omkring 11 procent, medan motsvarande siffra i fjol var 17,4 procent. I allmänhet är användningsgraden av dispenserna hög.

Dispenser beviljas särskilt för områden med täta populationer

Jämfört med i fjol har lodjursstammen inte växt på något område i Finland, men i vissa områden har antalet hållit sig nästan på samma nivå som året innan eller inte minskat lika mycket som i andra områden. Sådana områden finns det i synnerhet i Södra Savolax, Sydöstra Finland, Norra Tavastland, Nyland samt vid Österbottens kust. Finlands viltcentral ska rikta jakten särskilt till dessa områden.

I Uleåborgregionen och Satakunta har stammen minskat något mer, men mest i Kajanaland, Mellersta Finland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Savolax och Egentliga Finland.

I renskötselområdet har stammen uppskattningsvis sjunkit något, även om bedömningen av stammens storlek i området är förknippad med flera osäkerhetsfaktorer än i andra delar av landet.

 
Uppskattat antal över ett år gamla lodjur i hela Finland före jaktsäsongen under åren 2004 – 2008, källa: Naturresursinstitutet   

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret  2018–2019
Promemoria 2018-2019 (på finska)

Mer information:
Jussi Laanikari, specialsakkunnig, tfn 040 733 6229, fornamn.efternamn@mmm.fi

Djur och växter Jakt Stora rovdjur Vilt