Hoppa till innehåll
Media

Information, kunskap och tur - så har Finland förhindrat spridningen av djursjukdomar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2015 16.02
Nyhet

När det gäller att undgå djursjukdomar har Finland under de senaste åren nästan varit ett lyckoland. Livsmedelssäkerhetsverkets publikationer visar att situationen angående djursjukdomar i Finland har varit god under hela detta årtionde.

I fjol ändrade dock ämbetsverket sin bedömning. Situationen är i huvudsak riktigt god, kunde Livsmedelssäkerhetsverket konstatera i sin utredning 2014.

Finland är fortfarande fritt från många sjukdomar som härjat i Europa och som spridit sig ända till våra grannländer, t.ex. Sverige och Estland. Kan det fortsätta så här ännu länge?

— Visst, men det beror på många faktorer, svarar Taina Aaltonen som är biträdande avdelningschef på jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelning och representerar Finland i Världsorganisationen för djurhälsa OIE.

— Vi gör rätt saker. Jämfört med många andra länder har man skött biosäkerheten bra hos oss. Visst kan den också förbättras ytterligare, säger hon.

Importen av djur till Finland fortsatte öka i fjol, vilket ökar risken för sjukdomsspridning också på den här sidan Bottniska viken och Finska viken. Det faktum att den internationella djurhandeln har skötts på ett ansvarsfullt sätt i Finland har vi enligt Aaltonen att tacka för mycket.

— Djur importeras till Finland på ett kontrollerat sätt från trygga länder enligt anvisningar från Föreningen för bekämpning av djursjukdomar, vilket har en stor betydelse vid förebyggandet av spridning av sjukdomar.

Hon är dock medveten om de risker som den ökade handeln medför.

— Hur försiktiga vi än är kan ett importerat djur föra med sig en sjukdom, medger hon.


Hårda tag mot svinpesten


Ett annat hot bakom våra gränser är vilda djur som man inte kan hindra från att röra sig. En flyttfågel kan föra med sig fågelinfluensa, och har man otur kan fjäderfä smittas.

Målet har dock varit att på flera olika sätt förhindra spridning av sjukdomar från vilda djur till produktionsdjur. Ett bra exempel på detta är näringslivets, jägarnas och myndigheternas gemensamma åtgärder för att förhindra spridningen av afrikansk svinpest.

Man har bekämpat sjukdomen som sprids av vilt levande vildsvin bl.a. genom att ordna beredskapsövningar och effektivisera provtagningen av vildsvin. Sjukdomen som ursprungligen kommer från Afrika har redan spridit sig ända till Estland.

Därför har myndigheterna rekommenderat att jägare inte alls ska föra in kött från vildsvin som fångats i de baltiska länderna till Finland, eftersom sjukdomen sprids bl.a. via köttet. Det är helt förbjudet att importera svinkött och vildsvinskött från ett smittområde.


Gynnsamma vindar


Aaltonen medger att Finland har haft mycket tur som undgått svåra djursjukdomar.

— Exempelvis fågelinfluensa har egentligen konstaterats i alla andra länder i Europa, också i danska sunden och utanför Stockholm. Sjukdomen har inte konstaterats hos en enda flyttfågel som kommit till Finland och som undersökts.

— Dessutom spriddes en blåtungeepidemi, som drabbar idisslare, till Sverige och Norge år 2009. Sjukdomen sprids av svidknott som också sprider sig med vinden. Igen hade vi turen på vår sida när sjukdomen inte kom hit. Vindarna kan man påverka ännu mindre än djurens rörelser och handeln.

Djurskydd