Hoppa till innehåll
Media

Jag ser inget annat än möjligheter! Jord- och skogsbruksministeriet samlade branschens aktörer för att diskutera hur livsmedelsexporten ska fördubblas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 5.12.2023 14.31 | Publicerad på svenska 6.3.2024 kl. 16.02
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har inlett arbetet med tillväxtprogrammet för livsmedelsbranschen genom att bjuda in företag och representanter för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, handel, turism- och restaurangtjänster.

Under tre rundabordssamtal har man kartlagt olika aktörers åsikter och önskemål om hur det finländska livsmedelssystemet och den finländska livsmedelssektorn skulle kunna utvecklas och bli mer internationella. Diskussionerna är en del av regeringens mål om att fördubbla värdet av livsmedelsexporten fram till år 2031. Även utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet har framfört sina åsikter om ämnet.

– Det har varit inspirerande att höra olika perspektiv. Tillsammans har vi funderat på vilka hinder det finns för tillväxt och var den största potentialen finns. Deltagarna i de tre rundabordsdiskussionerna har visat att de har en enorm mängd kunskap, erfarenhet och vilja att arbeta. Som en av deltagarna konstaterade: vi har bara möjligheter framför oss. Här börjar det egentliga arbetet, och för det vi behöver alla med, säger Päivi Nerg, statssekreterare och samordnare av diskussionerna.

I diskussionerna lyfte deltagarna fram flera gemensamma teman och utvecklingsbehov, bland annat i anknytning till utbildning och kompetens samt uppskattning av mat och matkultur. De betonade även att man måste stärka varumärket för finska livsmedel ute i världen. De nordiska näringsrekommendationerna sågs också som en möjlighet. För att uppnå allt detta betonades behovet av prioriteringar och strategiska val och en ändamålsenlig allokering av resurser.

Som bakgrundsmaterial för diskussionerna användes Naturresursinstitutets specialforskare Csaba Jansiks presentation ”Utmaningar och utvecklingsvägar för Finlands livsmedelsexport” (på finska, öppnas i en ny flik) PDF 5.1MB och den utredning som Anne Berner gjort för diskussionsforumet Gemensamt matbord ”Internationalisering av det finländska livsmedelssystem” (på finska, dokumentet öppnas i en ny flik) PDF 3MB . Nerg betonar att man inte behöver uppfinna hjulet på nytt, utan istället kavla upp ärmarna och börja jobba.

– Tillväxtprogrammet är inte ett papper, utan en helhet med åtgärder genom vilka vi förbättrar resultaten. Bollen är nu på planen och spelet är igång. Nyckelaktörer är företag och andra aktörer inom branschen, säger Nerg.

Rundabordsdiskussionerna ordnades den 30 november (företag och näringsgrenar), den 1 december  (FoUI–sektorn) och den 4 december (handelssektorn). Helheten Ett hållbart och lönsamt livsmedelssystem, som är en del av regeringsprogrammet, inleds med ett inledande evenemang den 8 februari kl. 9–11. Information om evenemangets program, hur du anmäler dig, var det ordnas och länken för deltagande på distans meddelas på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

Mer information:

Päivi Nerg, statssekreterare, tfn 040 752 9810 
Minna-Mari Kaila, avdelningschef, tfn 040 775 6060
Elina Ovaskainen specialsakkunnig, tfn 050 470 3320

Den långsiktiga strategin för den finländska livsmedelsproduktionen och tillväxtprogrammet för livsmedelsbranschen, som ska öka livsmedelsexporten, ingår i regeringsprogrammets helhet för ett hållbart och lönsamt livsmedelssystem. I strategiarbetet skapas en vision om hurdant livsmedelssystem Finland har år 2040, vilka åtgärder som behövs för att uppnå det och vilka förändringar det bör finnas beredskap för. Regeringen har förbundit sig att förbättra det finländska livsmedelssystemets hållbarhet och fördubbla livsmedelsexporten före 2031.
 

Kestävä ja kannattava ruokajärjestelmä Mat och jordbruk